Nawigacja

Ostrzeżenia i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

06.04.2023

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą w własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bocheńskiego w 2023 roku

31.03.2023

Zarząd Powiatu w Bochni podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2023 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

czytaj dalej

Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą zabudowań

17.03.2023

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cel produkcyjno-usługowy wraz ze sprzedażą prawa własności budynku i innych urządzeń wzniesionych na tej nieruchomości.

czytaj dalej

Nabór wniosków o dofinansowanie renowacji zabytków

15.03.2023

Powiat Bocheński po raz kolejny dofinansuje renowację najcenniejszych zabytków Ziemi Bocheńskiej. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowani mogą składać wnioski do 31 marca.

czytaj dalej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

23.02.2023

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

czytaj dalej