Nawigacja

Ostrzeżenia i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 2

01.02.2024

Starosta Bocheński, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 1

01.02.2024

Starosta Bocheński, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

czytaj dalej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

31.01.2024

Zarząd Powiatu w Bochni z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę.

czytaj dalej

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2024 rok

03.01.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o rozpoczęciu naboru wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

Utrudnienia w dostępie do portalu WebEWID

06.12.2023

Informujemy, że trwają prace związane z transformacją bazy danych PZGiK powiatu bocheńskiego z układu PL-KRON86-NH do PL-EVRF2007-NH. W związku z tym w okresie od 6.12.2023 r. do 15.12.2023 r. przewidywane są utrudnienia w dostępie do portalu WebEWID - dostęp do portalu WebEWID zostanie wyłączony na czas ok. 2 dni roboczych. Szczegółowe daty wyłączenia dostępu zostaną wskazane w kolejnym komunikacie.

czytaj dalej