Nawigacja

Patronat Honorowy Starosty Bocheńskiego

Informacja dla ubiegających się o Patronat Honorowy Starosty Bocheńskiego

  1. Patronatem Honorowym Starosty Bocheńskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla powiatu.
  2. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Bocheńskiego należy dostarczyć do Urzędu nie później niż 2 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.
  3. Wniosek należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, lub meilem na adres promocja@powiat.bochnia.pl
  4. Wniosek powinien zawierać: nazwę i dane teleadresowe wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, miejsce i termin, uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym.
  5. W przypadku otrzymania Patronatu Honorowego organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych poprzez zamieszczenie logotypu Powiatu Bocheńskiego i informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Bocheńskiego.
  6. Informacja o objęciu lub odmowie wydarzenia Honorowym Patronatem udzielana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
  7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 014 615 37 73 lub 06.