Nawigacja

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 15.00

tel.: 14 611 95 41, 14 611 95 42, fax.: 14 611 95 40, e-mail: kryzys@powiat.bochnia.pl

Po godz. 15.00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy

Stanowisko Kierowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,

tel.: 47 831 42 15, , fax.: 47 831 42 19 e-mail:pczk@bochnia.pl