Nawigacja

Zdrowie

Numer alarmowy

112

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
32-700 BOCHNIA, UL. KRAKOWSKA 31
Centrala Telefoniczna
14 61 53 400
Sekretariat Dyrekcji:
tel. 14 61 53 201
fax. 14 61 53 202
Szpital Powiatowy w Bochni zabezpiecza opiekę medyczną dla około stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu bocheńskiego. Należy on do najstarszych szpitali w Polsce. Dzieje szpitalnictwa bocheńskiego sięgają, bowiem roku 1357, kiedy to z inicjatywy żupnika Peterlina z Genui przy poparciu króla Kazimierza Wielkiego utworzony został szpital górniczy. W przeciągu wieków szpital w Bochni przechodził różne koleje losu i zmiany lokalizacji. Leczyli się tu głównie górnicy z Kopalni Soli czynnej nieustannie od siedmiu i pół wieku, ale również pozostali mieszkańcy miasta Bochni i okolicznych wsi. Bocheński szpital uczestniczył w najbardziej dramatycznych i tragicznych wydarzeniach historycznych miasta i narodu. Znalazły tu schronienie i opiekę m. in. ofiary rzezi w tzw. rabacji chłopskiej w 1846 roku, kiedy to pospiesznie zwiększono liczbę łóżek do 120. Tu również leczyli się, przewożeni przez granicę zaborów, ranni w czasie ciężkich walk powstańcy z Powstania Styczniowego, poszkodowani w ciężkich walkach, jakie toczyły się na tych terenach podczas I i II wojny światowej.     Od połowy XIX wieku szpital zlokalizowany był przy ul. Konstytucji 3 maja. W roku 1946 podjęto decyzje o wykupieniu przez miasto koszar wojskowych przy ul Krakowskiej wybudowanych jeszcze przez armię austriacką w XIX w., w okresie kiedy państwo polskie nie istniało na mapach świata. Po zakończeniu prac budowlano – modernizacyjnych w lipcu 1951 roku szpital został przeniesiony do nowego obiektu, w którym mieściło się 150 łóżek szpitalnych. Od tego momentu należy, więc datować powstanie w miarę nowoczesnej placówki lecznictwa zamkniętego. Obiekt był wielokrotnie modernizowany i dostosowywany do potrzeb nowoczesnego lecznictwa. W latach 80 - tych dobudowano nowy pawilon szpitalny z Oddziałem Internistycznym i Pediatrycznym, a także szereg budynków zaplecza gospodarczego jak: kuchnia, pralnia, kotłownia, tlenownia, stacja zasilania energetycznego i zbiorników na wodę.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w roku 2002 uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy, wyposażony w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny, umożliwiający szybką i profesjonalną pomoc medyczną w stanach zagrożenia życia.   Aktualnie funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni pełni mgr Jarosław Kycia, funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pełni lek. med. Jarosław Gucwa, natomiast funkcję Pielęgniarki Naczelnej pełni mgr Renata Weiss.   Na oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie ponad 30 000 pacjentów. Strona internetowa SPZOZ Szpital Powiatowy w Bochni

 

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni realizuje zadania wieloaspektowej i kompleksowej pomocy dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

W celu ułatwienia rodzinom dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa - służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty-  zaktualizowaliśmy bazę instytucji i placówek świadczących specjalistyczne usługi na  terenie  Powiatu Bocheńskiego.

 Baza Instytycji i placówek świadczących specjalistyczną pomoc i wsparcie na terenie powiatu bocheńskiego