Nawigacja

Bene Meritus

Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego

Od 2003 roku Kapituła, przyznaje honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej.

Odznaczenie to może otrzymać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się znacząco do rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego. Decyzję o wręczeniu odznaczenia podejmuje Kapituła powołana przez Radę, a podstawą jest wniosek złożony w urzędzie.

W Kapitule zasiadają radni powiatu bocheńskiego oraz osoby uhonorowane w latach ubiegłych.

 

Do tej pory nagrody "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" otrzymali:

śp. Janusz Kulig

Śp. Janusz Kulig honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2003 roku.

Janusz Kulig urodził się 19 października 1969 roku w Łapanowie, wybitny kierowca rajdowy. Od najmłodszych lat interesował się wszystkim, co miało cztery koła i kierownicę. Karierę rajdową rozpoczął fiatem 126 p w 1991 roku startem w "Kryterium Asów" organizowanym przez Automobilklub Krakowski. W roku 1992 wywalczył na "maluchu" drugie miejsce w mistrzostwach Polski w swej klasie. Był trzykrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych w roku 1997, 2000 oraz w 2001, dwukrotnym wicemistrzem Polski w 1998 i 1999 roku, wicemistrzem Europy w roku 2002, dwukrotnym mistrzem Europy Centralnej w 1998 oraz w 1999 roku, mistrzem Słowacji w 2001roku. Odniósł kilkanaście zwycięstw w rajdach eliminacyjnych mistrzostw Polski, startował także okazjonalnie w rajdach mistrzostw świata gdzie odniósł sukces w Rajdzie Szwecji w 2003 r. w klasie samochodów produkcyjnych. Zmarł w wieku 35 lat. Dla upamiętnienia znakomitych rajdowców co roku organizowany jest Memioriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Powołano również do życia Stowarzyszenie Pamięci Janusza Kuliga . W dniu 19 października 2004 Janusz Kulig został mianowany patronem gimnazjum w jego rodzinnym Łapanowie.

Ludwik Węgrzyn

Ludwik Węgrzyn honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2003 roku.

Ludwik Węgrzyn - prawnik, polityk i samorządowiec. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński , długoletni członek Europejskiego Komitetu Regionów. W swojej karierze zawodowej był m.in.: Naczelnikiem Miasta i Gminy Kamień Pomorski, Naczelnikiem, a później Wójtem Gminy Bochnia, sprawował również funkcję Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Ekspert Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Zamówień Publicznych, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Długoletni praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej i finansów publicznych. Ekspert z zakresu budżetu i finansów publicznych. Pracował w zespołach opracowujących projekty wielu ustaw, między innymi: o zamówieniach publicznych, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w zespołach przygotowujących reformę administracji publicznej. Realizator kilkudziesięciu projektów dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich (zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych). Kreatywny i otwarty na inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne, konsekwentny w realizowaniu oryginalnych rozwiązań. Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród których są: Nagroda „Uskrzydlony”, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowy Krzyż Zasługi. I tej najważniejszej: Laureat Oskara Samorządowego – nagrody im Grzegorza Palki za działalność samorządową.

Zdzisława Gnoińska

Zdzisława Gnoińska honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2005 roku.

Nauczycielka, polityk oraz posłanka na Sejm PRL IX kadencji. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. Była radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie i działaczką LKP i PRON. W 1985 roku uzyskała mandat posłanki na Sejm PRL IX kadencji. Startowała w okręgu Tarnów jako kandydatka bezpartyjna. Zasiadała w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży, Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu. Należała też do Zespołu Posłów Związkowych. Jest Prezesem oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bochni oraz członkinią Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Bochni w latach 1958-1991. W tym czasie wychowała 25 olimpijczyków. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznaką ZNP oraz Odznaką "Za zasługi dla woj. tarnowskiego".

Ludmiła Gut

Ludmiła Gut honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2006 roku.

Bibliotekoznawca, bibliotekarz, wieloletni dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczną im. Jana Wiktora w Bochni. W czasie swojej pracy rozbudowała sieć miejską, poprawiła warunki pracy kilku filii i stworzyła Dział Zbiorów Audiowizualnych. Równocześnie dbała o szeroką działalność kulturalno – oświatową biblioteki i promocję czytelnictwa. Placówka osiągała bardzo wysokie wskaźniki czytelnicze. Dobra organizatorka w zakresie krzewienia czytelnictwa w całym powiecie. Stosowała nowatorskie rozwiązania upowszechnienia książki w powiązaniu z filmem, muzyką i żywym słowem. Dzięki niej biblioteka otrzymywała liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia m. in.: w 2001 Medal "Bibliotheca Magna Prennisque" za wkład w rozwój polskiego bibliotekarstwa, rok później Nagrodę Sezonu Wydawniczo Księgarskiego "Ikar 2002" za uczynienie z biblioteki centrum życia środowiska kulturalnego, program edukacyjny inspirujący czytelników i bibliotekarzy i stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim Za swą pracę była wielokrotnie nagradzana m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Medalem "W Dowód Uznania". Jest członkinią Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Jako jedna z nielicznych wpisana została do „Encyklopedii biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków”, wydanej przez szwajcarskie wydawnictwo „Who is who”.

     

Jan Flasza honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2006 roku.

Jan Flasza dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Muzeum pod jego kierunkiem jest instytucją znaną nie tylko ze swoich bogatych i różnorodnych zbiorów, lecz także z działalności wystawienniczej w kraju i za granicą. Charakteryzuje się również oryginalnym, szeroko rozwiniętym nurtem pracy edukacyjno - oświatowej. Poprzez systematyczne, wielo – aspektowe podkreślanie i wykazywanie znaczenia tej instytucji dla historii i tradycji lokalnej, muzeum zyskało szczególną aurę społecznej przychylności i życzliwości nie tylko środowiska bocheńskiego. Dzięki niemu Muzeum w Bochni nawiązało kontakty z muzeami za granicą, owocujące od wielu lat wzajemną wymianą wystaw, uczestnictwem w sesjach naukowych, realizacją wspólnych projektów. Jan Flasza jest autorem licznych, ważnych wystaw muzealnych. Jest pomysłodawcą projektów realizowanych przez muzeum bocheńskie: z Bochni w świat. Ze świata do Bochni, koncertów muzyki folkowej i poetyckiej na dziedzińcu muzealnym, utworzył stałą ekspozycję dawnego malarstwa religijnego, Bocheńskiego Dnia Świętego Mikołaja, „Muzealia”. Dni Otwartych Muzeum, „Musica Antiqua in Vigilia Sanctae Cunegundis” oraz WEB - Wirtualnej Encyklopedii Bocheńskiej. Pozyskał środki z Komitetu Badań Naukowych na realizację programu badawczego z zakresu archeologii. Jest autorem wielu publikacji o ziemi bocheńskiej, jej tradycji, kulturze i historii. Jest współorganizatorem Czwartkowych Spotkań Muzealnych, organizowanych od 1983 r. na których przedstawia zakresy dziejów miasta i powiatu bocheńskiego oraz redaktorem naukowym serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych. Jest członkiem rady redakcyjnej rocznika „Małopolska. regiony - regionalizmy - małe ojczyzny”. Uczestniczył w realizacji wielu filmów dokumentalnych oraz audycji telewizyjnych przedstawiających historię Bochni i regionu oraz zabytki powiatu bocheńskiego. Jest założycielem i redaktorem naukowym „Rocznika Bocheńskiego”. Był wieloletnim prezesem Bocheńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki, obecnie przewodniczy komitetowi założycielskiemu Bocheńskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1990 r. za działalność społeczną w TPK wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Organizator XI Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki w Bochni. W latach 1994 - 1998 radny Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Kultury. Należy do animatorów kontaktów partnerskich pomiędzy Bochnią i Kieżmarkiem oraz Bad Salzdetfurth.

Anna Łękawa

Śp. Anna Łękawa honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2008 roku.

Poetka i malarka ludowa z Łąkty Górnej, działaczka na rzecz kultury ludowej. Za swoją działalność artystyczną wyróżniona została wieloma odznaczeniami. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w kultywowaniu twórczości ludowej”, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, „Orderem Serca – Matkom Wsi”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Poza Barierami”, Nagrodą im. Władysława Orkana oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Swój czas poświęciła pasji malowania obrazów i pisania wierszy o krajobrazach, kwiatach, domostwach, kapliczkach przydrożnych. Najwięcej wierszy opowiada o jej życiowych wydarzeniach np. dzieciństwie, młodości. Pierwsza publikacja jej wierszy została wydana w 1997 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żegocinie pod tytułem Sieroca dola. Znalazło się w nim 17 wierszy, od tego czasu tomik ten był kilkakrotnie wznawiany. Kolejnym tomikiem jej wierszy jest „Celem moim radość dawać”, wydany w 2011 roku. Część jej obrazów jest malowana na szkle. W ostatnim okresie swojej twórczości dużo czasu i miejsca poświęciła tematyce religijnej. Stworzyła stacje drogi krzyżowej w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej i w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuryłowcach Murowanych koło Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Jej obrazy wystawione są m.in.: w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w Lublinie w Państwowym Muzeum na Majdanku, w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, w Muzeach Okręgowych w Bochni i Tarnowie oraz w kościele Zwiastowania NMP w Skępem. Zmarła mając 101 lat.

Czesław Dźwigaj

Czesław Dźwigaj honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2008 roku.

Rodowity wiśniczanin, artysta rzeźbiarz, profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Rzeźby w Ceramice Akademii Sztuk Pięknych, kierownik Katedry Sztuki na Uniwersytecie w Rużomberok (Słowacja), w latach 1994-2011 wykładowca Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. W dorobku ma kilkadziesiąt pomników, m.in.: Grudzień ‘70 w Szczecinie, Synom tej Ziemi w Świątnikach Górnych, pomniki Gen. Leopolda Okulickiego i Stanisława Fischera w Bochni, Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, Ks. Piotra Skargi, Ofiarom Ludobójstwa na Kresach Wschodnich, Marszałka Józefa Piłsudskiego, I.J. Paderewskiego w Krakowie, Nikifora w Krynicy-Zdroju, Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, Króla Łokietka w Tarnowie, Króla Kazimierza III Wielkiego w Skawinie, Księcia Władysława V Wstydliwego w Nowym Brzesku, Henryka Sienkiewicza w Parku Villa Borghese w Rzymie oraz w Szczawnicy, Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Stanisława Lubomirskiego, Tęcza Przymierza w Nowym Wiśniczu, Park i Pomnik Tolerancji w Jerozolimie oraz KatyńskoSmoleński w Warszawie. Zrealizował blisko 70 pomników Jana Pawła II w kraju i za granicą. Autor kompleksowych aranżacji obiektów sakralnych, ponad czterdziestu monumentalnych drzwi ze spiżu, ponad stu witraży oraz licznych małych form rzeźbiarskich i ponad sześciuset medali i plakiet. Jest również twórcą realizacji rzeźbiarskich takich jak Epitafium Cypriana K. Norwida w Katedrze na Wawelu, płaskorzeźby Dawid w Betlejem, cyklu Via Santa, cyklu Nadzieje i Lęki oraz kilkudziesięciu tablic pamięci i popiersi. Od 1977roku bierze udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, autor licznych wystaw indywidualnych. Od 2002 roku stała wystawa jego dorobku artystycznego znajduje się w Muzeum Ziemi Wiśnickiej i od 2008 roku na Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. Jego prace znajdują się w muzeach krajowych i zagranicznych oraz w wielu kolekcjach prywatnych. Jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień.

   Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymało w 2008 roku.

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia jest jedną z największych atrakcji powiatu bocheńskiego. Ich działalność promocyjna oraz wysoki poziom usług przekłada się na coraz większe zainteresowanie wśród turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ośrodek uzdrowiskowy zajmuje się nowatorską metodą rehabilitacji i leczeniem schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat podziemnych komór solnych. Powstał w 1995 roku na bazie najstarszej w Polsce kopalni soli w Bochni, której początki sięgają 1248 roku. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji powstało niezwykłe podziemne miasto, które zachwyca niepowtarzalnymi wyrobiskami zaadaptowanymi do potrzeb zwiedzania, wypoczynku i rehabilitacji. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia to unikatowy kompleks konferencyjno - wypoczynkowy dający szerokie możliwości organizacji różnego rodzaju spotkań firmowych. Pośród wielu zabytkowych urządzeń kopalni funkcjonuje sprawny i okazjonalnie uruchamiany mechanizm napędowy wind w szybach poruszany pracą silnika parowego. Jest to unikatowy w Europie czynny zabytek techniki. 6 października 2000 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii. 23 czerwca 2013 kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Komora Ważyn to największe podziemne pomieszczenie w Europie wykonane przez człowieka, ze względu na specyficzny mikroklimat, wzbogaciła zakres funkcji turystycznych i leczniczych. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia w swojej szesnastoletniej działalności było laureatem licznych konkursów, uzyskując wyróżnienia i certyfikaty dla swoich produktów. M.in. Certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny 2005 - Nocleg w Kopalni Soli Bochnia, Medal MERACURIUS GEDANENSIS w kategorii "Produkt turystyczny" - za "Pobyt nocny w kopalni i wczasy zdrowotne", Główna Nagroda "Na Styku Kultur" w kategorii: Inne Firmy i Organizacje związane z turystyką. Wyróżnienie w konkursie MERACURIUS GEDANENSIS w kategorii Strona Internetowa. Medal MERACURIUS GEDANENSIS w kategorii "Produkt turystyczny" - za Sylwestra w Niezwykłych Podziemiach XIII - wiecznej Kopalni Soli w Bochni. Nagroda "Odys 2010" - za szczególne osiągnięcia w turystyce. Nagroda w konkursie "na najciekawszą propozycję imprez integracyjno-motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce" dla gry integracyjnej "Podróż do wnętrza ziemi". Uzyskało również Certyfikat Hotel Przyjazny Rodzinie 2011/2012 dla Hotelu Sutoris w kategorii hotel na wypoczynek jak również Certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny 2012 - Trasa Turystyczna w Kopalni Soli Bochnia wzbogacona o Podziemną Ekspozycję Multimedialną.

Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2008 roku.

Cech Rzemiosł Różnych wniósł wiele zasług w rozwój przedsiębiorczości na Ziemi Bocheńskiej. Zakresem działalności tej organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji. Cech Rzemiosł Różnych prowadzi na rzecz członków działalność społeczno – organizacyjną, socjalną oraz gospodarczą. Jako organizacja pracuje nad utrwaleniem więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki oraz godności zawodowej. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach członków Cechu. Podejmuje działania mające na celu zapewnienie przestrzegania prawa, w szczególności przepisów ustawy o rzemiośle, przez wszystkie osoby i instytucje, które może to dotyczyć.

Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai

Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2008 roku.

Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai Honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni jest zespołem śpiewaków-amatorów promujących kulturę muzyczną i śpiew liturgiczny. Powstał przy Sanktuarium Maryjnym - Bazylice Św. Mikołaja w Bochni w roku 1987 z inicjatywy Ks. Stanisława Adamczyka, który do dnia dzisiejszego jest dyrygentem chóru. Zrzesza ponad 100-u członków, głównie dzieci i młodzież w wieku 10-20 lat. Chór na co dzień śpiewa podczas uroczystości kościelnych. Zespół ma na swoim koncie kilkanaście nagranych płyt oraz nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Promuje Powiat Bocheński poprzez kulturę muzyczną i śpiew liturgiczny nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wykonuje wszechstronny repertuar sakralny oraz standardy współczesnej muzyki rozrywkowej. Artystyczne osiągnięcia chóru mają swe odzwierciedlenie w licznych nagrodach, jakimi zespół został uhonorowany na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Mimo, iż jest amatorskim chórem, wśród elit polskiego środowiska muzycznego cieszy się dużym uznaniem, wyrazem czego jest niezwykle prestiżowa, gdyż jedyna w Polsce, przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Nagroda im. Jerzego Kurczewskiego, którą w 2002 roku Kapituła tejże nagrody pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego uhonorowała dyrygenta chóru.

Adam Sosnowiec

Adam Sosnowiec honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2009 roku.

Adam Sosnowiec jest Prezesem Zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni od lat rozwijając Spółdzielnię. Realizował plan rozbudowy wielkopowierzchniowego supermarketu "S" tworząc nowe miejsca pracy. Otrzymał Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego " Polski Producent Żywności 2007 r." Nagrodę "Gazele Biznesu" dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Nagrodę Złota Firma 2003 r. Województwa Małopolskiego oraz nagrodę Vip Manager Euro Firmy 2007 r. Województwa Małopolskiego. W roku 2008 r. odebrał Nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno - gospodarczej. Wielkim sukcesem było przyznanie nagrody oraz tytułu Orła Agrobiznesu dla Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni za skuteczność wprowadzania nowych produktów na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, nowoczesne podejście marketingowe, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi oraz dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Pan Sosnowiec dba o rozwój firmy nie zapominając o pracownikach, spieszy z pomocą w przypadku życiowych trudności, a także dba o poprawę warunków pracy.

Piotr Janeczek

Piotr Janeczek honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2009 roku.

Piotr Janeczek od wielu lat jest związany z branżą hutniczą. Swoją karierę rozpoczął w Ośrodku Badawczo - Doświadczalnym Blach Elektrotechnicznych przy Hucie im. T. Sędzimira w Krakowie. W niedługim czasie zaczął pełnić tam funkcję prezesa zarządu. W Bochni firmą Stalprodukt zarządza od 1992 roku. W roku 2006 został laureatem prestiżowego konkursu Top Manager. Stalprodukt SA jest największą firmą mieszczącą się na terenie Powiatu Bocheńskiego. Firma jako pierwsza w Polsce stworzyła własną sieć dystrybucji stali. Posiada centra dystrybucji m. in. we Włocławku, Tarnowie, Krakowie, Gdyni, Zamościu czy Szczecinie. Tak konsekwentnie prowadzona polityka inwestycyjna poskutkowała świetną kondycją firmy, która przekłada się na realne zyski. Od początku wyodrębnienia ze struktury Huty T. Sędzimira spółka rozwija się dynamicznie. Firma przez cały okres funkcjonowania aktywnie inwestuje. Świetnie rozwija się nie tylko zakład w Bochni, ale także spółki Stalproduktu m. in. w Tarnowie, Krakowie, Zamościu, Bukownie. Za swoją działalność Spółka Stalprodukt otrzymuje wiele nagród m.in. jako jedna z trzech firm z branży przemysłu ciężkiego i maszynowego, została wyróżniona tytułem i statuetką w konkursie Lider Polskiej Transformacji, tytułem Lider Polskiego Eksportu 2009 i Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Otrzymała również tytuł “Lidera Małopolski” - pierwsze miejsce w kategorii największych przedsiębiorstw, osiągających przychody powyżej miliarda złotych rocznie. Dziennik “Rzeczpospolita” nagradzając najlepsze i najbardziej innowacyjne polskie firmy, przyznał Stalproduktowi tytuł “Dobrej Firmy 2008”. Stalprodukt został wyróżniony także jako "Wybitny Eksporter”. Spółka została uhonorowana również Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Kilkakrotnie otrzymał prestiżową nagrodę „Orła Rzeczpospolitej”. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości przyznało prestiżowy tytuł “Tego, który zmienia polski przemysł”. Firma, która zmienia polski przemysł, jest liderem polskiej transformacji – te i wiele innych tytułów w ciągu ostatnich lat odebrał prezes zarządu bocheńskiej spółki Stalprodukt S.A. Firmę wyróżniano za aktywność, rozwój, innowacyjność oraz wyniki finansowe.

ks. Stanisław Jachym

Ksiądz Stanisław Jachym honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymały w 2011 roku.

Ksiądz Stanisław aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym regionu bocheńskiego. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć wychowawczych, sportowych, kulturalnych oraz inwestycyjnych. Z jego inicjatywy powstała Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, w której dzieci nie tylko mogą spędzić wolny czas ale również pogłębić swoją wiedzę poprzez bezpłatne korepetycje. Od 2010 roku parafia realizuje unijny projekt poprzez który uczniowie szkoły podstawowej w Sobolowie uczestniczą w kółkach zainteresowań, wyjeżdżają na wycieczki. Ksiądz Proboszcz przyczynił się również do powstania Orkiestry Dętej skupiającej 90 młodych muzyków, oraz utworzenia szkoły muzycznej I stopnia. Aktywnie działa również na rzecz sportu organizując szereg imprez sportowych, prowadzi żeńską drużynę młodzieżową Naprzód Sobolów grającą w II lidze, trener z uprawnieniami, znakomity strateg i organizator. Jest także inicjatorem budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Sobolowie. Od wielu lat dostrzegając jego pracę otrzymuje liczne nagrody m.in. „Człowieka Roku” w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz Honorowego Obywatela Gminy Łapanów.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu bocheńskiego

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu bocheńskiego honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymały w 2011 roku.

W imieniu strażaków wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn, któremu towarzyszył Wiceprezes Oddziału i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Łapanowie Jan Kulig. O tym jak bardzo potrzebna jest działalność ochotniczych straży pożarnych przekonaliśmy się podczas powodzi w 2010 roku. Przez kilka, a nawet kilkanaście dni strażacy ochotnicy nieśli pomoc i otaczali wsparciem i opieką ludzi, których dotknął żywioł. Podczas powodzi jednostki OSP wykazały się ciężką pracą i wielkim zaangażowaniem. Dzięki nim udało się uratować nie tylko wiele domostw ale przede wszystkim życie ludzkie. Strażacy ochotnicy czynili to nie bacząc na zagrożenie swojego bezpieczeństwa. Podejmowanym przez nich działaniom towarzyszyło wielkie poświęcenie i zaangażowanie. W tych trudnych chwilach bardzo liczy się czas, niezmierne ważne jest, aby ta pomoc docierała szybko, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej . Strażak powinien cechować się chęcią niesienia pomocy innym, często z narażeniem własnego zdrowia i życia, a tacy właśnie są strażacy ochotnicy. Strażacy ratują życie i majątek ludzki także w pożarach, wypadkach drogowych, katastrofach chemicznych, budowlanych i w każdym innym zagrożeniu. Służą - jak to mają wypisane na sztandarach - Bogu na chwałę - ludziom na pożytek".

Orkiestra Dęta Grobla

Orkiestra Dęta Grobla honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2012 roku.

Zespół powstał z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w listopadzie 1935 roku. Od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych w Polsce Orkiestr Dętych. Zespół kładzie szczególny nacisk na edukację muzyczną dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego. Dla tych młodych ludzi czasami jest to jedyna edukacja muzyczna na ich szczeblu życia. Wielu adeptów Orkiestry kontynuuje zainteresowania muzyczne w szkołach muzycznych różnego stopnia. Główne kierunki działalności orkiestry to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Orkiestra koncertowała również za granicą m.in. na Słowacji, w Czechach, w Watykanie oraz Niemczech. W ciągu ostatnich 30 lat zespół wziął udział w ponad 90 konkursach i festiwalach orkiestr dętych, zajmując na nich czołowe miejsca, promując jednocześnie Powiat Bocheński oraz gminę Drwinia.

www.orkiestra.grobla.net

śp. Jan Czesak Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego

śp. Jan Czesak honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2012 roku.

Ukończył Liceum Pedagogiczne w Bochni, a następnie Krakowską Akademię Ekonomiczną. Natura społecznika pociągnęła go do działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej, jego aktywność i twórcze zaangażowanie w rozmaitych akcjach Związku sprawiły, że pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Bochni. W ramach tej organizacji w powiecie bocheńskim organizował różnorodne formy zawodowego doskonalenia młodzieży wiejskiej, a w szczególności zespoły przysposobienia rolniczego, które stały się formą ich przygotowania do zawodu. Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel, potem był pracownikiem Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, w tym okresie aktywnie uczestniczył w organizowaniu i prowadzeniu zespołów doskonalenia starszych osób w zakresie szkoły podstawowej. Pełnił funkcję dyrektora Okręgu Centralni Spółdzielni Ogrodniczych w Krakowie, przyczyniając się do powstania zakładu przetwórstwa owocowo- warzywnego Zamvinex w Łąkcie Górnej. W dziedzinie bankowości spółdzielczej działa nieprzerwanie od 1 kwietnia 1994 roku, za jego kadencji ilość placówek Krakowskiego Banku Spółdzielczego wzrosła z 3 do 51 oraz powstała jedyna w Polsce działająca przy banku galeria malarstwa. Zainspirował zorganizowanie w Bochni recitalu wokalnego Wiesława Ochmana. Pośród wielu wyróżnień Jan Czesak został uhonorowany krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 roku – Diamentowym Odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”. Obecnie piastuje funkcje członka Prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej i przewodniczącego Komisji Promocji tej Rady oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Marek Rudnik

Marek Rudnik honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymało w 2013 roku.

Inspektor Marek Rudnik jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni pracował od 1990 r. Przeszedł drogę służbową od najniższego do najwyższego w komendzie szczebla. Zaczynał w Sekcji Ruchu Drogowego, później w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej. W 1992 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, otrzymując awans na I stopień oficerski. W 1996 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KPP w Bochni. W kwietniu 2003 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni ds. Służby Kryminalnej. W maju 2005 roku powołany na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Bochni ds. Prewencji i Ruchu Drogowego. W 2003 r. został powołany na zastępcę komendanta, a od 1 lutego do 11 kwietnia 2006 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. W dniu 12 kwietnia 2006 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. 24 lipca 2009 roku został przedterminowo awansowany na stopień inspektora Policji. Kilkakrotnie odznaczany m.in. w roku 2003 Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 25 lutego 2013 roku jest komendantem miejskim policji w Nowym Sączu. Żonaty, dwoje dzieci. Podczas pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Bochni przez swoją wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka cały czas służył mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Postawa, zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do sprawnej organizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu, a wzorowa służba, aktywność i skuteczność, przyczyniła się do budowania dobrego wizerunku i prestiżu Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Eleonora Chmielarska

Eleonora Chmielarska honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2015 roku.

Pani Eleonora jest emerytowaną pielęgniarką i wielką propagatorką zdrowego stylu życia. Jest osobą o ogromnej wrażliwości, bezinteresownej życzliwości i oddaniu na rzecz edukacji młodego pokolenia. Swoją postawą kształtuje właściwe postawy moralne i patriotyczne, uczy szacunku do dziedzictwa i tradycji oraz zainteresowania ekologią i sztuką. Swoja pasją zaraża mieszkańców Solnego Grodu. Od wielu lat z tą samą postawą i zaangażowaniem pracuje społecznie na rzecz młodego pokolenia. Od lat współpracuje z różnymi środowiskami w tym przede wszystkim ze szkołami gdzie wychowuje, uczy i kształtuje właściwe postawy i nawyki. Umożliwia młodzieży korzystanie z doświadczeń starszego pokolenia i promuje prawidłowe zachowania w stosunku do osób starszych. Żywe lekcje przyrody, czynny udział w szkolnych apelach, turniejach wiedzy ekologicznej oraz wspieranie ekologicznej twórczości dzieci to jedne z wielu Jej działań. Jest pomysłodawczynią i założycielką Klubów Ekologicznych, Orderu Błękitnej Niezapominajki czy Klubu Seniora. Dzięki jej inicjatywie powstał również projekt Złote Gody Samych Lecz Nie Samotnych Dla Wdów i Wdowców i Klub Miłośników Bolka i Lolka. Pani Chmielarska pomagała w tworzeniu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, zainspirowała także powstanie konkursu Cudze chwalicie swego nie znacie. Kilka lat temu pani Eleonora zasłynęła z przygotowywania ekologicznych przetworów na zimę układanych w obrazki. Z pomidora i dwóch listków ułożyła pszczołę, pajączki czy kwiaty. Oprócz pięknego wyglądu, zachwycało w smaku, dlatego też przetwory te zdobiły wiele wystaw m.in. w Tarnowie, Poznaniu i Jarosławiu. Laureatka nagrody „Amicis Hominum” w kategorii „Edukacja i Wychowanie” - honorowej Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego. Odznaczona Orderem Matkom Wsi.

śp. Leopold Grabowski

śp. Leopold Grabowski honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2015 roku.

W strażackim ruchu ochotniczym działa od 1961 roku. Jest członkiem – założycielem jednostki OSP Bełdno, utworzonej w 1961 roku. Jako Naczelnik Gminy Żegocina, pełniący tę funkcję w latach 1966 -1990, doprowadził do zbudowania murowanych remiz, domów strażaka bądź wielofunkcyjnych obiektów z remizami w: Bełdnie (1974 r.), Żegocinie (1975), Leszczynie (1979 r.), Kierlikówce (1987), Trzcianie (1980). Od samego początku funkcjonowania jednostki OSP w Bełdnie, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu tej jednostki, inicjując wiele działań. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Jest inicjatorem, bądź współinicjatorem takich przedsięwzięć jak: budowa Pomnika Świętego Floriana w Żegocinie, gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, utworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych w jednostkach OSP działających na terenie gminy Żegocina, gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminnych eliminacji Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP. Wspólnie z członkami władz powiatowych doprowadził do reaktywowania w 1999 roku powiatowych obchodów dnia strażaka, w 2000 roku - powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. W latach 2002-2006 jako Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni pełnił funkcje pełną zaangażowania w pracę dla dobra społeczności lokalnej, z wielkim poświęceniem oraz przychylnością i zrozumieniem dla drugiego człowieka. Pośród wielu wyróżnień Leopold Grabowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Znakiem Związku oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

I Liceum ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2017 roku.

Tradycje I LO sięgają 1817 roku. Po reorganizacji w 1938 roku w 6-klasowe gimnazjum i 2-klasowe liceum została ona nazwana Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Okupacja niemiecka zamknęła podwoje szkolne dla uczniów, zakazała szkoły polskiej. Nauczania na poziomie gimnazjalnym jednak nie przerwano, odbywało się ono nielegalnie. Bohaterami tych niebezpiecznych działań byli 33 profesorowie, a najbardziej zasłużeni z nich to: Emil Język, Piotr Galas, Zdzisław Zajączkowski, Urszula Niwińska. Od 1948 roku szkoła funkcjonuje jako 4-klasowe Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wydała wielu wybitnych absolwentów. Wielu z nich odcisnęło wyraźne piętno w polskiej (i nie tylko polskiej) kulturze, sztuce, nauce, a także polityce. Ich postawy i wiedzę budowali wspaniali nauczyciele, bez których pasji i talentów pedagogicznych nie byłoby sukcesu tych pierwszych. Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych i wybitnych profesorów i absolwentów szkoły, to m.in. Jerzy Żuławski, ks. Walenty Gadowski, Ludwik Stasiak, Franciszek Bujak, Roman Grodecki, Ludwik Piotrowicz, Jan Ptaśnik, Władysław Kiernik, Marian Samlicki, Władysław Skoczylas, Leopold Okulicki. Poświęcenie się absolwentów i nauczycieli dla Ojczyzny i oddanie dla Niej nawet życia dokumentują dwie tablice wmurowane w ściany westibulu gmachu szkolnego: z roku 1927 po I wojnie światowej oraz wojnie polsko - bolszewickiej i z roku 1961 po latach okupacji hitlerowskiej - ufundowana przez Stowarzyszenie Bochniaków. Bocheńskie gimnazjum i liceum to także miejsce, które zarówno wcześniej jak i obecnie, oddziałuje na życie umysłowe miasta. Jest ośrodkiem inicjującym rozmaite formy aktywności artystycznej, naukowej i społecznej. Tu rodzą się inicjatywy, które później niejednokrotnie są implementowane na gruncie miejskim.

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymało w 2017 roku.

Liceum Plastyczne funkcjonuje w Nowym Wiśniczu od września 1947 r. Na przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkół oraz władze jednostki. Szkoła mieści się w budynku dawnego Sądu Grodzkiego, którego budowa rozpoczęła się 22 maja 1911 r. W zabytkowych murach, przesiąkniętych historią, w których panuje niepowtarzalny klimat, młodzi absolwenci mogą kształcić się mając do wyboru kilka specjalizacji, m.in. tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, renowacja elementów architektury czy fotografii artystycznej. Kształceniu kierunkowemu towarzyszy również ogólnokształcące i ogólnoplastyczne. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i historii sztuki. Edukację artystyczną wspomagają cykliczne plenery malarskie, praktyki zawodowe, wyjazdy do muzeów i galerii oraz wymiany zagraniczne. Co roku na przełomie maja i czerwca organizowana jest wystawa prezentująca dorobek uczniów i nauczycieli. Absolwenci liceum biorą udział w licznych przeglądach, plenerach i konkursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje, a ich prace prezentowane są na wystawach i pokazach w muzeach i galeriach zarówno w kraju jak i za granicą. Wielu absolwentów plastyka wykłada obecnie na wielu uczelniach. Do grona zacnych i znanych absolwentów zaliczyć należy m.in. prof. Czesława Dźwigaj, Łukasz Bogdan, Bogdan Cetwiński czy Elka Ciępka.

Halina Mucha

Halina Mucha honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2018 roku.

Halina Mucha to osobą oddaną społeczeństwu Powiatu Bocheńskiego, a jej dewizą życiową jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Od 30 lat pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, prowadząc wielostronną działalność na rzecz Powiatu Bocheńskiego, przede wszystkim w zakresie podnoszenia wartości duchowych wśród mieszkańców jak również edukacji w wielu dziedzinach wiedzy oraz kultury i sztuki. Współpracuje z wieloma parafiami i szkołami, organizując coroczne sesje naukowe poświęcone przybliżaniu nauczania wielkiego Papieża Polaka św. Jana Pawła II i Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W swojej wieloletniej pracy nawiązała współpracę z organizacjami, instytucjami kultury, zakładami pracy czy stwarzaniami. Jednym z nich jest Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z którym organizuje konkursy wiedzy historycznej wśród młodzieży szkół średnich, dzięki któremu młodzi ludzie mają okazję nie tylko poznać ale również pogłębić zainteresowania historią naszego regionu. Organizuje również wykłady o tematyce medycznej, religijnej i Katolickiej Nauce Społecznej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Za swą aktywną działalność społeczną otrzymała brązowy krzyż z rąk śp. Prezydent RP Lecha Kaczyńskiego, przyznany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie, jak również brązowy i srebrny medal przyznany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Warszawie. Wyróżniona w konkursie Kobieta Niezwykła Lady D w kategorii Kultura i Sztuka.

ks. Jan Nowakowski

Ksiądz Prałat Jan Nowakowski honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2018 roku.

Ks. Jan Nowakowski to osoba która, obejmuje troską ludzi, znajdujących się w potrzebie. Cząstkę własnego życia poświęca ludziom chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Jest związany z Bochnią od blisko 44 lat, najpierw pracując jako wikariusz w Bazylice św. Mikołaja, gdzie pełnił posługę kapelana w szpitalu im. Bł. Marty Wieckiej, a następnie został mianowany budowniczym kościoła pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła w Bochni obejmując funkcję proboszcza tejże parafii. W ramach swojej pracy duszpasterskiej jest stale otwarty na organizowanie nieprzeciętnych przedsięwzięć religijnych, społecznych czy kulturalnych, co czyni z myślą o swoich parafianach, a także o mieszkańcach Bochni i Powiatu Bocheńskiego. Współpracuje z wieloma organizacjami i grupami katolickimi działającymi przy parafii, przygotowując różne akcje ewangelizacyjne i społeczne oraz znaczące sympozja, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu bocheńskiego, a nawet Małopolski. Na przestrzeni lat Kościół św. Pawła stał się miejscem sprzyjającym obchodom uroczystości patriotycznych, miejscem modlitewnych spotkań przedstawicieli grup zawodowych i społecznych Bocheńszczyzny. Dzięki staraniom księdza prałata organizowane są koncerty orkiestr i zespołów muzycznych z terenu powiatu. Z jego inicjatywy wybudowano przedszkole parafialne, które służy wielu bocheńskim rodzinom, a na bocheńskim cmentarzu Św. Rozalii powstał pomnik dziecka utraconego. Przy zaangażowaniu księdza proboszcza przy parafii prowadzona była również świetlica profilaktyczno – wychowawcza dla dzieci i młodzieży prowadząca zajęcia i pomoc dla dzieci, obecnie działa klub sportowy Pawełki, skupiający dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Wyróżniony tytułem Kapelana Jego Świątobliwości, Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie oraz Ambasadorem Królewsko – Górniczego Miasta Bochnia.

Krzysztof Kokoszka

Krzysztof Kokoszka honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2018 roku.

Krzysztof Kokoszka – społecznik, strażak, wiceprezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, były komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Działacz na rzecz ochrony przeciwpożarowej, współpracy międzynarodowej i ochrony środowiska. Pomysłodawca i inicjator powstania serii książek poświęconych historii straży pożarnej. Nawiązał współpracę ze strażakami z niemieckiego powiatu Saarlouis, dzięki czemu udało się pozyskać sprzęt strażacki dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bocheńskiego. Zainicjował również współpracę na poziomie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki spotkaniom mieszkańców obu powiatów udało się zmienić dotychczasowe stereotypy myślenia i postrzegania obu krajów. Zajmując dotychczasowe stanowiska wypracował i wprowadził w życie zasady bliskiej współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacjami społecznymi. Dzięki dużej aktywności społecznej w wielu dziedzinach życia, wytrwałości w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych przyczynił się do rozpoczęcia w 2013 roku rozbudowy siedziby KPPSP, a następnie do jej uroczystego oddania, dzięki czemu powstał jedyny tak nowoczesny obiekt w Małopolsce. Zrealizowana modernizacja i rozbudowa obiektu, za blisko 15 milionów złotych, stworzyła nowoczesny budynek , zapewniający odpowiednie warunku pracy i właściwe zabezpieczenie powiatu jak również efektywną realizację zadań Państwowej Straży Pożarnej w Bochni na najwyższym poziomie. Przyczynił się również do poprawy wyposażenia sprzętowego PSP jak również jednostek OSP co przełożyło przede wszystkim na podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego. Pełniąc funkcje sekretarza Koła łowieckiego ŁOŚ, jest orędownikiem i uczestnikiem akcji Sprzątanie Świata i Ożywić Pola, podczas których prowadzi wykłady przyrodnicze, szkoląc uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Za swą działalność zawodową został uhonorowany licznymi odznaczeniami strażackimi i państwowymi w tym Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

śp. Stanisław Kobiela

śp. Stanisław Kobiela honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2019 roku.

Z wykształcenia prawnik, ale z pasji historyk, autor wielu publikacji m.in. na temat Bochni. Był lokalnym patriotą, człowiekiem niezwykłej kultury i skromności. Pasjonat i badacz historii regionalnej, długoletni pracownik Kopalni Soli w Bochni a społecznie prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jako prezes Zarządu Głównego i jego aktywny działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez oraz projektów kulturalnych i historycznych. Był organizatorem odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw mających na celu pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego. Inicjator kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie”, na łamach którego ukazało się szereg artykułów jego autorstwa, dotyczących Bochni i losów mieszkańców naszego miasta w latach I wojny światowej, później okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, obozów koncentracyjnych, zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powojennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. Opracowania te wypełniają „białe plamy" w naszej historii oraz pokazują w pełnym świetle tematy zniekształcone lub ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u. W Wiadomościach… opublikował Bocheński Przewodnik Literacki o losach bochniaków w Legionach Polskich co zaowocowało publikacją pt. „Na legionowym szlaku” wydaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bochni przygotował publikację „Siła przyciągania. Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”. Obecnie przygotowana jest do druku kolejna publikacja, o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zbierał materiały i opracowywał scenariusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Troszczył się o upamiętnianie lokalnych bohaterów powstań narodowych, bohaterach wojennych oraz osób zasłużonych dla miasta i powiatu. Z jego inicjatywy pamięć wielu tych osób utrwalono w nazwach ulic. W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promocji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trudne, nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi. Stanisław Kobiela był też członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego. Za działalność regionalną otrzymał nagrodę im. Władysława Orkana, a Minister Energii za zasługi dla górnictwa przyznał mu stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Zespół Szkół Nr 1 honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2019 roku.

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni to największa szkoła Powiatu Bocheńskiego. która od 130 lat kształci i przygotowuje wykwalifikowanych pracowników dla lokalnego rynku pracy. Od początku istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności. Szkoła kształci na wysokim poziomie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego. „Mechanik” jest szkołą mającą własny charakter, dający szerokie możliwości zdobywania kompetencji zawodowych. Absolwenci z powodzeniem radzą sobie w działalności zawodowej i realizują się w różnych formach aktywności. Prowadzą własne firmy, działają w samorządach, kształcą uczniów, studentów, pełnią służbę mundurową i realizują pasje. Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę i przeobrażała się na przestrzeni lat, jednak jej najbardziej intensywny rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1969 r. nowych obiektów przy ul. Windakiewicza. Pracuje w niej wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Przez wszystkie lata funkcjonowania „Mechanik” stale się rozwijał. Uruchamiano nowe kierunki kształcenia oraz inwestowano w sprzęt i infrastrukturę. Całkowita liczba wszystkich absolwentów jest trudna do określenia, ale szacuje się, że od początku istnienia liczba wychowanków wynosi ponad 18 tys. Trudno znaleźć w okolicy placówkę edukacyjną, w której tak wiele na jej rzecz wykonali uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.

śp. Michalina Pięchowa honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymała w 2021 roku.

Mgr Michalina Pięchowa była nauczycielką i znakomitym pedagogiem, pisała wiersze i malowała. Uczyła historii literatury polskiej i języka polskiego oraz języka łacińskiego. Wychowała kilkadziesiąt roczników, sumiennie przygotowując do egzaminu dojrzałości - tak ważnego w życiu każdego licealisty dla realizacji życiowych planów. Prowadziła praktyki pedagogiczne dla studentów. Jej zapał edukacyjny wyrażał się również w bogactwie pracy pozalekcyjnej. Aktywizując uczniów do różnych form pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych, organizowała sesje literackie i poranki poetyckie. Jej praca była doceniana i wyróżniana przez władze oświatowe nagrodami specjalnymi i orderami. Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Będąc na emeryturze kontynuowała swoje pasje artystyczne. Malowała, prezentując swoje prace na wystawach i wernisażach. Jej dorobek publicystyczno – pisarski znalazł posumowanie w publikacji 8 książek.

Zmarła 28 lutego bieżącego roku w wieku 90 lat. Pod koniec życia pomagała w redagowaniu wspomnień uczniów z Liceum Pedagogicznego w Bochni. Książka ukazała się końcem stycznia 2021 r. 

Siostry Dominikanki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika, które reprezentuje Matka Aleksandra Zaręba OP, ze szczególnym uwzględnieniem: Siostry Nereuszy Eweliny Daczkowskiej OP, Siostry Fidelii Klaudii Kantor OP, Siostry Oliwii Anny Karoliny Miller OP, Siostry Anity Małgorzaty Frat OP, Siostry Tadeuszy Heleny Frąckiewicz OP, Siostry Kingi Kariny Danowskiej OP, Siostry Julietty Małgorzaty Homa OP, Siostry Joachimy Małgorzaty Celińskiej OP, Siostry Marii Żądło OP oraz Siostry Vianney Anny Skóra OP. honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymały w 2021 roku.

Tuż przed Wielkanocą w 2020 roku wirusem Covid-19 zaraziło się 49 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Nieliczni zdrowi pracownicy pracowali ponad siły. W piątek na apel Starosty Bocheńskiego o pomoc to właśnie siostry ze Zgromadzenia św. Dominika wyciągnęły do najbardziej potrzebujących swą pomocną dłoń. Ich posługa i misja trwała 3 tygodnie. W tym czasie zajmowały się między innymi: karmieniem, utrzymaniem higieny pensjonariuszy, sprzątaniem, dezynfekcją, ale przede wszystkim były dla podopiecznych podporą i wsparciem w tych trudnych chwilach. Za ten gest siostry dominikankami otrzymały Nagrodę TotusTuus 2000 - tzw. katolickiego Nobla, przyznawanego przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ramach Dnia Papieskiego.

Ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2021 roku.

Ks. Piotr to człowiek o wielkim sercu, który od 2018 roku przebywa na misjach w Kazachstanie. W marcu zeszłego roku przyleciał do Polski, aby wyrobić nową wizę. Z powodu pandemii nie mógł wrócić na misję do Kazachstanu. Pospieszył wówczas z pomocą podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Bochni, którzy borykali się z zakażeniami Covid19 niósł pomoc osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia. Wraz z siostrami dominikankami wypełniał ewangeliczne przykazanie „miłości bliźniego”. Za swoją posługę w DPS-ie w Bochni wraz z siostrami dominikankami otrzymał Nagrodę TotusTuus 2000 - tzw. katolickiego Nobla, przyznawanego przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ramach Dnia Papieskiego.

Towarzystow Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2023 roku.

Jego działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie, zapewniając Domową Opiekę Paliatywną, czyli opiekę w domu pacjenta przy współdziałaniu rodziny i bliskich chorego.

Wizyty domowe są realizowane przez: pielęgniarki, lekarza, fizjoterapeutę czy psychologa w zależności od potrzeb. Specjaliści odwiedzają podopiecznych, pomagają bliskim, którzy sprawują całodobową opiekę nad chorym lub w przypadku ich braku pomagają choremu w pielęgnacji oraz codziennych czynnościach. Czasem jest to po prostu chwila rozmowy z osobą samotną.

Działalność hospicjum jest ogromnym wsparciem i pomocą dla cierpiących pacjentów i ich rodzin, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, którzy zmagają się z postępującą, często nieuleczalną chorobą i narastającym bólem. Służy chorym w ostatnich chwilach życia, jak również wspiera rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby. Czyni wszystko, aby ostatni okres życia pacjenta był jak najbardziej wartościowy i godny.

Wolontariusze i Pracownicy mierzą się niejednokrotnie z najbardziej przejmującymi dramatami, jeśli chodzi o życie w starości, w chorobie, czy w biedzie. Dlatego działania podejmowane przez Towarzystwo są szczególnie ważne, urastają do rangi symbolu i są inspiracją dla innych.

Krzysztof Kołodzieczyk honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymał w 2023 roku.

Krzysztof Kołodziejczyk – społecznik, działacz na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób które niezależnie od siebie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny powiatowy trzech kadencji od 2006 roku do 2018 reprezentujący mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz,  członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni i Powiatowej Rady Rynku Pracy. Inicjator i pomysłodawca budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarny w Bochni.

Sprawny organizator, przedsiębiorca oraz filantrop.

Będąc powiatowym radnym przekazywał co miesięcznie swoją dietę m.in. podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni i dla dzieciaków z domu dziecka.   Wspierał i nadal wspiera kluby sportowe, parafie, lokalne stowarzyszenia czy ochotnicze straże pożarne i wiele, wiele innych instytucji i organizacji.

Od 2006 roku wspólnie z małżonką organizuje bardzo popularne i wyczekiwane bale karnawałowe dla osób z niepełnosprawnościami nie tylko z Bocheńszczyzny, ale i całej Małopolski. Organizuje również wigilie dla osób ubogich i samotnych.

Życzliwość, wrażliwość  i gotowość do pomocy osobom potrzebującym wyróżnia go w społeczności naszego powiatu. Aktywność charytatywna i samorządowa jest dla niego bardzo ważna. Sprawy osób potrzebujących zawsze były bliskie jego sercu, dlatego wielokrotnie bronił ich interesów wyrażając swój sprzeciw przeciwko planom pomniejszania środków przeznaczonych na działalność osób z niepełno sprawnościami, czy też w sytuacjach, gdy ważyły się losy funkcjonowania placówek terapeutycznych. Panu Krzysztofowi nie jest obojętny los drugiego człowieka, o czym świadczy działalność filantropijna na rzecz osób wymagających szczególnej troski i opieki. W swoich działaniach kieruje się zasadą niesienia bezinteresownej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują.

Podczas gdy, za naszymi granicami wybuchła wojna, fala uchodźców uciekając przed terrorem dotarła na Bocheńszczyznę. Pan Krzysztof był jedną z pierwszych osób, przedsiębiorców który udzielił wsparcia i schronienia grupie kobiet i dzieci. Bezinteresownie zapewnił im dach nad głową, wyżywienie i opiekę.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodą Amicus Hominum w kategorii działalność filantropijna.

Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno-polityczne. Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia powinien zawierać wskazanie osoby potencjalnego nominata oraz opis jego zasług dla rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel. 014 615-37-73.