Nawigacja

Trzciana

Herb Gminy Trzciana

Gmina jest usytuowana na granicy dwóch jednostek geograficznych: Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego. Południowa część Gminy znajduje się w obszarze Beskidu Wyspowego - sięgającego w głąb województwa nowosądeckiego.

Zarówno morfologia jak i pokrycie terenów tej części Gminy wykazują bezpośrednie związki z województwem nowosądeckim - w tym szczegól-nie z obszarem Gminy Limanowa. Środkowa i północna część Gminy należąca do Pogórza Wiśnic-kiego wiąże się pod względem krajobrazowym z Gminą Nowy Wiśnicz, Łapanowem i Żegociną.

Źródło: oficjalna strona internetowa Gminy Trzciana