Nawigacja

Konsultacje społeczne

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni z przeprowadzonych konsultacji społecznych

28.03.2024

projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia.

czytaj dalej

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

20.03.2024

Projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia.

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Bocheńskim na lata 2024-2029.

08.12.2023

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ  W POWIECIE BOCHEŃSKIM NA LATA  2024-2029

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.

08.12.2023

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.

czytaj dalej

Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały RP w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z OPP

24.11.2023

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

czytaj dalej