Nawigacja

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Bocheńskim na lata 2024-2029.

08.12.2023

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ  W POWIECIE BOCHEŃSKIM NA LATA  2024-2029

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.

08.12.2023

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.

czytaj dalej

Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały RP w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z OPP

24.11.2023

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

czytaj dalej

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi

08.11.2023

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace przy zabytkach

15.02.2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Bochni z 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

czytaj dalej