Nawigacja

Konsultacje społeczne

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi

08.11.2023

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace przy zabytkach

15.02.2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Bochni z 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

czytaj dalej

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi

23.11.2022

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

czytaj dalej

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

09.11.2022

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 9 do 22 listopada 2022 r. przeprowadzane zostaną

czytaj dalej

Wyniki konsultacji w spr. ustalenia planu sieci szkół

26.05.2022

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

czytaj dalej