Nawigacja

Publikacje o Powiecie Bocheńskim

Starostwo Powiatowe w Bochni w ostatnich latach wydaje publikacje dotyczące historii Ziemi Bocheńskiej oraz walorów turystyczno-kulturowych powiatu. Oto niektóre z nich:

 • Kalendarium imprez w Powiecie Bocheńskim w 2010 roku
  Ponad 100 imprez znalazło się w wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bochni Kalendarium imprez powiatowych na rok 2010 r. Wielkanocny Konkurs plastyczny, Bocheński dzień Króla Kazimierza, Konkurs Lipnickich Palm, Majówka w Beskidzie wyspowym, Galicyjski Koncert Orkiestr Dętych, Wiśnickie Spotkania z Folklorem czy Rajskie Święto Truskawki te i wiele innych imprez znalazło się w tej ciekawej publikacji. Kalendarium zawiera datę, miejsce , organizatorów oraz krótki opis wydarzenia. Na pierwszej stronie zamieszczony jest także skrót fotograficzny z  imprez odbywających  się w poprzednich latach. Biuro Promocji zaprosiło do współpracy wszystkie gminy i co najważniejsze spotkało się to z pozytywnym odzewem, bowiem gminy chętnie włączyły się w to przedsięwzięcie. Jest to tak naprawdę pierwsza próba zebrania wszystkich imprez na terenie powiatu. Publikacje sfinansowało Starostwo Powiatowe w Bochni.
 • Stanisław Fischer – odkrywca i miłośnik ziemi bocheńskiej - to książka nie tylko o bogatej twórczości założyciela bocheńskiego muzeum, ale przede wszystkim o jego życiu poświęconemu w całości odkrywaniu, utrwalaniu i dokumentowaniu uroków bocheńszczyzny. Mamy okazję przyjrzeć się postaci będącej bez wątpienia fundamentem nowoczesnego myślenia o tożsamości ziemi bocheński. Fischer wiedział dobrze, że miasto i jego historię tworzą nie tylko krajobrazy oraz zabytki materialne, lecz przede wszystkim ludzie. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane starymi fotografiami Bochni i reprodukcjami obrazów Fischera. Książka została wydana przez Starostwo Powiatowe w Bochni w nakładzie 1000 egzemplarzy.
 • Publikacja „Piękno niedostrzegane, piękno zapomniane, piękno utracone. Krajobraz kulturowy powiatu bocheńskiego”, została wydana przez Starostwo Powiatowe w Bochni w 2008 roku. Publikacja zawiera 168 zdjęć archiwalnych, które pokazują miejsca, które z powodu szybkich zmian cywilizacyjnych znikają lub zmieniają swój wygląd. Książka dokumentuje tradycyjne zwyczaje ludności, jej zajęcia, obrzędy, które zostały wyparte przez współczesną kulturę masową. Autorem książki jest Jan Flasza dyrektor muzeum St. Fischera w Bochni. Wydanie uświetniło 10-lecie reaktywacji powiatu bocheńskiego. Publikację wydano w nakładzie 1500 egzemplarzy.
 • Mapa turystyczna powiatu - w postaci grafik zaznaczone są na niej m.in. najważniejsze zabytki powiatu, rezerwaty przyrody, ekomuzea, szlaki turystyczne i trasy rowerowe. Mapa została wydana w formacie 60x84 cm w 2 000 egzemplarzy. Dodatkowo zamówiono wydruk mapy ściennej w formacie 90x130.
 • Teka Andrzeja B. Krupińskiego – 31 zabytków Ziemi Bocheńskiej w rysunkach i opisach Andrzeja B. Krupińskiego. W 2008 roku wznowiono nakład w wysokości 1000 egzemplarzy.
 • Widokówki z rysunkami Andrzeja Krupińskiego – zestaw 12 widokówek pocztowych prezentujących zabytki Ziemi Bocheńskiej w rysunkach Andrzeja Krupińskiego. Nakład 1000 egzemplarzy.
 • Folder Powiat Bocheński wydany w roku 2008 wspólnie z gminami– prezentuje najważniejsze informacje na temat Ziemi Bocheńskiej: powierzchnie, liczbę ludności, historię, zabytki i możliwości spędzania wolnego czasu. W folderze szeroko zaprezentowane zostały gminy Powiatu Bocheńskiego. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami oraz opisami atrakcji.
 • Zarys dziejów oddziału PTTK w Bochni 1928 – 2008 – wydawnictwo finansowane przez Powiat Bocheński w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury. Wydawnictwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 7000 zł. Jest to bogato ilustrowane wydawnictwo prezentujące zarys dziejów oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Bochni w latach 1928 – 2008. W książce zaprezentowano trasy turystyczne w Powiecie Bocheńskim, notki biograficzne członków PTTK. Nakład książki wyniósł 800 egzemplarzy.
 • Rocznik Bocheński, t. VI pod red. Jana Flaszy - wydawnictwo finansowane przez Powiat Bocheński w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury. Wydawnictwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Publikacja została opracowana przez pracowników muzeum im. Prof. St. Fischera i prezentuje w 13 artykułach zagadnienia związane z tradycją, kulturą i historią Ziemi Bocheńskiej. Nakład książki wyniósł 650 sztuk.
 • „Powiat Bocheński. Od rzemiosła do przemysłu” - książka wydana przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą PROMOCJA POLSKA. Książka licząca 63 strony prezentuje historię Ziemi Bocheńskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii gospodarczej. Całość publikacji została przygotowana w dwóch językach polskim i angielskim.
 • "Raba od źródeł do ujścia - portret rzeki" – to książka pełna pięknych fotografii autorstwa Bogdana Mrówki. To nie tylko portret rzeki Raby, ale także ślady przeszłości oraz wiele interesujących informacji topograficznych. Autor zdjęć za pomocą obiektywu tworzy szczególny zapis socjologiczny i kulturowy nadrabskiej krainy. Książka została zredagowana przez Jana Flaszę, a wydana przez Starostwo Powiatowe w Bochni w 2006 roku.
 • Powiat Bocheński – aktywność dla rozwoju - to broszura podsumowująca pracę Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach 2006-2008. Publikacja prezentuje działalność samorządu powiatowego m.in. w zakresie inwestycji, edukacji, opieki społecznej, zdrowia, promocji czy ochrony środowiska. Broszura została wydana w nakładzie 700 egzemplarzy i dofinansowana przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
 • Kalendarz na rok 2009 i kalendarz na 2010 rok - każdy miesiąc i okładka ilustrowane są rysunkami Andrzeja Krupińskiego, na których znajdują się zabytkowe obiekty z terenu Powiatu Bocheńskiego.
 • Jan Flasza – „Powiat bocheński – to warto zobaczyć” - Głównymi bohaterami tej publikacji są sielskie pejzaże powiatu, niezwykłe miejsca z duszą, opisane i utrwalone na wyjątkowych fotografiach, a w podróż po tych fascynujących miejscach zabiorą czytelników już po raz kolejny Pan Jan Flasza autor publikacji oraz Pan Wojciech Salamon twórca zdjęć. Powiat bocheński w cudowny sposób łączy przeszłość z teraźniejszością, przedstawiając tym samym niepowtarzalny i harmonijny krajobraz. Przepiękne fotografie ukazują magiczną atmosferę wielu wyjątkowych miejsc na terenie powiatu, obnażając ich duszę i podkreślając charakter. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury i udania się w fascynującą podróż po Powiecie bocheńskim, którego historia i gościnność mieszkańców sprawiają, że wielu chętnie nas odwiedza i powraca.
 • Jan Flasza – „Powiat bocheński – Miejsca, ludzie, zdarzenia” - To już czwarta wydawana przez starostwo publikacja autorstwa Jana Flaszy, a przedstawiająca historię ziemi bocheńskiej. W książce tej poszczególne rozdziały obrazowane są fotografiami m.in. Pana Marka Rynowskiego, Przemysława Koniecznego, Bogdana Mrówki, łącznie znajduje się w niej kilkadziesiąt zdjęć pokazujących powiat bocheński dzisiaj, a także powiat już odrobinę zapomniany.
 • Andrzej B. Krupiński „Zabytki Ziemi Bocheńskiej – w akwarelach i opisach” - Publikacja ta przedstawia niepodważalne piękno Powiatu Bocheńskiego, miejsca bogate w tożsamość historyczną i kulturalną oraz niezwykle malowniczy krajobraz. Niecodzienne formy architektoniczne - takie jak bocheńska willa „Koci zamek”, w której mieści się Archiwum Państwowe, drewniane kościółki – perełki architektury sakralnej oraz urokliwe dworki, będące dziedzictwem naszych przodków - to tylko kilka przykładów, które znajdą Państwo w tym wydawnictwie. Album ten na nowo odkryje Ziemię Bocheńską, oprowadzi nas po niezwykłych miejscach i tajemniczych zakątkach.
 • Powiat Bocheński z Lotu Ptaka - To pierwszy mini-album z nowej serii wydawniczej POLSKA Z LOTU. Na zaprezentowanych w albumie zdjęciach ukazana jest różnorodność krajobrazowa miasta i całego powiatu, najciekawsze założenia architektoniczne oraz malownicze pejzaże Bocheńszczyzny. Towarzyszące zdjęciom opisy pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ziemi bocheńskiej, jak również na zidentyfikowanie miejsc, w których wykonane zostały poszczególne fotografie.
 • Kopalnia Soli Bochnia – szlakiem zabytkowych korytarzy - Znajdujemy się w najstarszym na terenie Europy działającym zakładzie pracy - tak zazwyczaj brzmi jedno z pierwszych zdań wypowiadanych przez przewodników oprowadzających turystów po zabytkowych wyrobiskach Kopalni Soli Bochnia. Sól kamienną odkryto tu w 1248 roku, a trzy lata później uruchomiono jej wydobycie. Około dwukilometrowy podziemny szlak turystyczny wyłania przed zwiedzającymi obraz wielowiekowej spuścizny górniczego rzemiosła. Pokazuje trud i niebezpieczeństwa związane z wydobywaniem soli oraz ukształtowaną przez stulecia obyczajowość górniczego stanu. Wykute w soli podziemne korytarze i komory fascynują co rusz tajemniczością, a zabytkowe sprzęty dają wyobrażenie mozolnej pracy górników.
 • 10 Lat Partnerstwa, 10 Jahre Partnerschaft – Powiat Saarlouis i Powiatu Bocheńskiego – album wydany z okazji jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej powiatu bocheńskiego i powiatu Saarlouis.Powiat Bocheński – mapa turystyczna powiatu bocheńskiego przedstawiająca największe atrakcje turystyczno – rekreacyjne tej części Małopolski.
 • Powiat Bocheński – mapa z informatorem turystyczno – krajoznawczym.
 • Kalendarz na rok 2011 i kalendarz na 2012 rok - każdy miesiąc i okładka ilustrowane są rysunkami Andrzeja Krupińskiego, na których znajdują się zabytkowe obiekty z terenu Powiatu Bocheńskiego.
 • Zakochaj się w powiecie bocheńskim nocą - kalendarz na rok 2013 – każdy miesiąc i okładka ilustrowane są fotografiami Krzysztofa Masiuka, przedstawiającymi najpiękniejsze miejsca Powiatu Bocheńskiego nocą.
 • Powiat Bocheński – Skarbnica Możliwości  - Katalog Inwestycyjny – katalog zawierający cenne informacje dotyczące powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład, wyselekcjonowane tak, aby przedstawić  jak najpełniejszy obraz miejsc inwestycyjnych.
 • Powiat Bocheński – skarbnica możliwości -  publikacja trójjęzyczna (polski, angielski, niemiecki), przedstawiająca piękno powiatu bocheńskiego – unikalne pomniki przyrody, średniowieczne rynki, ciekawe zabytki architektury sakralnej czy też perełki architektury drewnianej  z kościółkiem św. Leonarda wpisanym na listę UNESCO.
 • Przemysław Konieczny „ Krajobrazy i detale” - Publikacja wydana przez Starostwo Powiatowe pod koniec 2012 r., której autorem jest znany bocheński fotograf, redaktora naczelny "Kroniki Bocheńskiej" oraz wieloletni współpracownik "Dziennika Polskiego”, ukazuje ponad 70 niezwykłych zdjęć z powiatu bocheńskiego. Na barwnych fotografiach przedstawione są obiekty i miejsca związane z historią, tradycją, przyrodą oraz turystyką. Zdjęcia oddają nasz powiat takim jaki jest naprawdę… piękny i tajemniczy. „Bochnię i powiat bocheński można pokazać oczywiście na wiele sposobów. Jak jednak zawrzeć na zaledwie stu stronach fotograficznej impresji ogromne bogactwo krajobrazów, mnogość zabytków przeszłości i miejsc godnych uwagi, aby taka prezentacja nie okazała się zbyt dosłowna?" - pyta we wstępie do albumu Jan Flasza dyrektor muzeum. Przemysław Konieczny nie pokazuje w tej książce obrazu powiatu bocheńskiego do jakich się zdążyliśmy przyzwyczaić, lecz swoją wizję, która stanowi raczej jego autorską syntezę, czy może bardziej - metaforę przedstawianej rzeczywistości - kontynuuje Jan Flasza.