Nawigacja

Lokalizacja urzędu

Starostwo Powiatowe w Bochni ma swoją siedzibę w budynkach przy
ul. Kazimierza Wielkiego 31 oraz przy ul. Różanej 16.

Budynki są ze sobą połączone i można przejść wewnętrznymi korytarzami z jednego budynku do drugiego.

NAWIGUJ W GOOGLE MAPS