Nawigacja

Wybory samorządowe 2024

Uchwała Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: powołania koordynatora powiatowego ds. informatyki Powiatowej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 3/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni do przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych dla wyborów do rady powiatu

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego dot. wyborów samorządowych z dnia 5 lutego

Ustawa z dnia 5 Stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (wyciąg) (Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 7 kwietnia 2024 r.) tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 22 lutego 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 lutego 2024 r.

Postanowienie Nr 92/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 93/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 4/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 1 marca w sprawie wezwania do usunięcia wady listy kandydatów na radnych

Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie zwrotu zgłoszenia listy kandydatów

Uchwała Nr 6/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 2 marca 2024 roku w sprawie: wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych dla wyborów do Rady Powiatu Bocheńskiego Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Postanowienie 103/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bocheńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bochni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Okręg numer 1

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bochni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Okręg numer 2

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bochni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Okręg numer 3

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Bochni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  Okręg numer 4

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Bochni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  Okręg numer 5

Terminy dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r. 

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Bocheńskiego sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bochni

Wybory do Sejmiku Województwa - protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Bocheńskiego, Okręg nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady