Nawigacja

Tłumacz PJM

Jak to działa? Przychodząc do Punktu Obsługi Mieszkańca (POM) na parterze urzędu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, trzeba zgłosić potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego. Można mieć ze sobą karteczkę z taką informacją. Pracownik poprosi o podejście do specjalnego tabletu, na którym jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Tłumaczenie odbywa się na zasadzie wideorozmowy.

Chcemy być jako urząd bardziej otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego uruchamiamy usługę wideotłumacza języka migowego. Na ukończeniu jest również postępowanie przetargowe na przebudowę wejścia do Starostwa od ul. Różanej, tak aby powstał tam podjazd dla wózków. Planujemy tą inwestycję przeprowadzić jeszcze w tym roku
Adam Korta Starosta Bocheński

Aby dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych tą usługą, przygotowano specjalny film instruktażowy z tłumaczeniem migowym, w którym wystąpiła Pani Alicja Niemiec Członek Zarządu bocheńskiego koła Polskiego Związku Głuchych.