Nawigacja

Starosta i Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu Powiatu: Adam Korta Starosta Bocheński

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Ryszard Drożdżak Wicestarosta Bocheński

Członkowie Zarządu Powiatu: Ewelina Makowska, Róża Gawłowicz, Rafał Rudka

Starosta Adam Korta

 Adam Korta

Adam Korta od ponad 40 lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz General in Community Management studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobywał pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni. Jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym.

Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.
Zasiadał w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz w Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Jest współautorem alertów samorządowych, inicjatywy profesora Jerzego Hausnera oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, tworzącej analizy i alerty dotyczące samorządu terytorialnego. Powołany w skład Komitetu Monitorującego dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Od 5 lat pełni funkcje Starosty Bocheńskiego. Podczas pełnienia tej funkcji wykazał się wieloma cennymi inicjatywami i osiągnięciami. To w ubiegłej kadencji udało się wybudować Zakład Opiekuńczo - Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym w Bochni. Rozbudowana i zmodernizowana została infrastruktura drogowa, co poprawiło bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Przez cały ten czas aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, wspierając inicjatywy mające na celu rozwój regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. Jego zaangażowanie w różnorodne projekty społeczne oraz udział w licznych inicjatywach mających na celu rozwój kulturalny, edukacyjny i gospodarczy regionu świadczą o jego głębokim zrozumieniu potrzeb społeczności lokalnej. Wszystko to mogą potwierdzić lokalne stowarzyszenia, organizacje czy indywidualne osoby.

Wicestarosta Ryszard Drożdżak

Ryszard Drożdżak

Absolwent AGH w Krakowie, doktor nauk technicznych, zarządca nieruchomości. Aktywny działacz społeczny z pasją, współtwórca lokalnego stowarzyszenia, działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W samorządzie od 10 lat, radny V kadencji, wicestarosta VI kadencji, z dodatkowym doświadczeniem przedsiębiorcy wyniesionym z prowadzonej działalności gospodarczej . W Starostwie na stanowisku wicestarosty odpowiedzialny m.in. za nadzór nad infrastrukturą drogową, geodezją oraz ochroną środowiska. Przewodniczy Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Małopolsce oraz Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni.

 

Członkowie Zarządu Powiatu


Róża Gawłowicz

Róża Gawłowicz


Ewelina Makowska

Ewelina Makowska


Rafał Rudka

Rafał Rudka

 

Kontakt z Zarządem

Starosta Bocheński (Przewodniczący Zarządu Powiatu w Bochni)
przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych
w każdy czwartek w godz. 8.00 - 15.00.
Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych w pozostałe dni,
w tym w każdą środę w godz. 8.00 - 16.00.
W celu usprawnienia przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych umawianie przyjęć odbywa się telefonicznie
lub osobiście w Sekretariacie Starosty (pok. 107, I piętro, tel.: 14 615-37-03 lub 14 615-37-04)

W pozostałe dni przyjmuje Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu w godzinach pracy Starostwa.

Dyrektorzy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy poszczególnych Wydziałów.
Komórką organizacyjną właściwą w sprawach przyjmowana i rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjno-Prawny
(pok. 21 B, tel.: 14 615-37-96, kancelaria@powiat.bochnia.pl)