Nawigacja

Starosta i Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu Powiatu: Adam Korta Starosta Bocheński

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Ryszard Drożdżak Wicestarosta Bocheński

Członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka

Kontakt z Zarządem

Starosta Bocheński (Przewodniczący Zarządu Powiatu w Bochni)
przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych
w każdy czwartek w godz. 8.00 - 15.00.
Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych w pozostałe dni,
w tym w każdą środę w godz. 8.00 - 16.00.
W celu usprawnienia przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych umawianie przyjęć odbywa się telefonicznie
lub osobiście w Sekretariacie Starosty (pok. 107, I piętro, tel.: 14 615-37-03 lub 14 615-37-04)

W pozostałe dni przyjmuje Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu w godzinach pracy Starostwa.

Dyrektorzy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy poszczególnych Wydziałów.
Komórką organizacyjną właściwą w sprawach przyjmowana i rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjno-Prawny
(pok. 21 B, tel.: 14 615-37-96, kancelaria@powiat.bochnia.pl)

 

Starosta Adam Korta

Starosta Bocheński Adam Korta

Od 40 lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci: Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni, jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych.

Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym. Z ramienia Wojewody Małopolskiego od 2010 r. jeste członkiem Społecznej Rady Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Floris w Bochni.

Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.

 

Wicestarosta Ryszard Drożdżak

Wicestarosta Ryszard Drożdżak

Mieszkaniec Gminy Łapanów. Doktor inżynier, absolwent AGH w Krakowie, radny Rady Powiatu Bocheńskiego V kadencji. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Twórca Międzygminnego Centrum Informacji Turystycznej.

 

Członkowie Zarządu Powiatu

Jerzy Błoniarz Członek Zarządu Powiatu

Jerzy Błoniarz

Marek Rudnik Członek Zarządu Powiatu

Marek Rudnik

Rafał Rudka Członek Zarządu Powiatu

Rafał Rudka