Nawigacja

Starosta i Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Bochni w składzie (od lewej) Rafał Rudka, Marek Rudnik, Adam Korta, Ryszrad Drożdżak, Jerzy Błoniarz

Przewodniczący Zarządu Powiatu: Adam Korta Starosta Bocheński

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: Ryszard Drożdżak Wicestarosta Bocheński

Członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka

Kontakt z Zarządem

Starosta Bocheński (Przewodniczący Zarządu Powiatu w Bochni)
przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych
w każdy czwartek w godz. 8.00 - 15.00.
Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych w pozostałe dni,
w tym w każdą środę w godz. 8.00 - 16.00.
W celu usprawnienia przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków oraz innych sprawach indywidualnych umawianie przyjęć odbywa się telefonicznie
lub osobiście w Sekretariacie Starosty (pok. 107, I piętro, tel.: 14 615-37-03 lub 14 615-37-04)

W pozostałe dni przyjmuje Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu w godzinach pracy Starostwa.

Dyrektorzy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy poszczególnych Wydziałów.
Komórką organizacyjną właściwą w sprawach przyjmowana i rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjno-Prawny
(pok. 21 B, tel.: 14 615-37-96, kancelaria@powiat.bochnia.pl)

Starosta Adam Korta

 Adam Korta

Od 40 lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci Zosię i Mikołaja. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz General in Community Management studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni. Jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych. Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym.

Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.

Zasiada w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz w Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Wicestarosta Ryszard Drożdżak

Ryszard Drożdżak

Mieszkaniec Gminy Łapanów. Doktor inżynier, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, radny Rady Powiatu Bocheńskiego V kadencji. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Twórca Międzygminnego Centrum Informacji Turystycznej.

 

Członkowie Zarządu Powiatu

Jerzy Błoniarz

Jerzy Błoniarz

Marek Rudnik

Marek Rudnik

Rafał Rudka

Rafał Rudka