Nawigacja

Informacja o Starostwie w języku migowym

Publikację sfinansowano w ramach grantu pn. „Bez barier - Powiat Bocheński na rzecz dostępności" w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Finansowanie