Nawigacja

Gmina Bochnia

Gmina Bochnia położona jest w środkowej Małopolsce, na granicy dwóch krain geograficznych - Pogórza Wielickiego i Kotliny Sandomierskiej.

Pod względem atrakcyjności historycznej gmina Bochnia należy do najciekawszychw Małopolsce. Osadnictwo z czasów państwa Wiślan rozkwitało  w dwóch  bliskich sobie ośrodkach: Łapczycy i Chełmie. Rozwój tych ziem wiązał się z przebiegającym przez nie Szlakiem Bursztynowym zwanym później Królewskim. Dziś jego fragment - Via Regia Antiqua to jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych, przy którym zlokalizowano najcenniejsze zabytki Bocheńszczyzny.

Źródło: oficjalna strona internetowa Gminy Bochnia