Nawigacja

Współpraca zagraniczna

Nasz partner

Jest najstarszym powiatem w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od 1816 r., położonym w zachodniej części kraju, przy granicy z Francją i Luksemburgiem. Cechuje go wysoki rozwój gospodarczy – na terenie powiatu Saarlouis znajdują się m.in. kopalnie węgla, huta stali, port rzeczny oraz zakłady Forda.

 

Dlaczego Saarlouis?

Początków kontaktów obu samorządów szukać należy w roku 1999, kiedy to wicestarosta powiatu Saarlouis Hans Jörg Schu przybył do Bochni jako uczestnik Polsko-Niemieckich Dni Literatury, które odbywały się w podziemiach bocheńskiej kopalni soli. Spotkał się przy tej okazji ze starostą bocheńskim, a przeprowadzone rozmowy były na tyle interesujące, że w przyszłości zaowocowały rozwinięciem kontaktów międzynarodowych.

 

Kiedy podpisano?

Porozumienie o partnerstwie podpisane zostało w czerwcu 2001 roku w Niemczech. Najpierw jednak 26 października 2000 r. decyzję o nawiązaniu stosunków podjęła Rada Powiatu w Bochni, a 7 listopada tego samego roku, identyczna decyzja zapadła w Saarlouis. Ostatecznie 1 czerwca 2001 r. starosta bocheński i jego odpowiednik po stronie niemieckiej, Dr. Peter Winter, podpisali umowę o partnerstwie obu powiatów.

 

Co w umowie?

Podpisana umowa przewiduje ścisłą współpracę obu powiatów w zakresie:

  • wymiany kulturalnej
  • współpracy młodzieży szkolnej, organizacji młodzieżowych i społecznych
  • wzajemnej pomocy w promocji i rozwoju obu powiatów.

 

Ocena partnerskich kontaktów

Współpraca obu powiatów koncentrująca się na problematyce europejskiej, kładzie nacisk przede wszystkim na zagadnienia merytoryczne i szkolenia tematyczne z zakresu spraw samorządowych oraz związanych z przedsiębiorczością i zatrudnieniem. Inicjatywa „Partnerstwo regionów Bochnia-Saarlouis” została dostrzeżona na forum krajowym w 2002 roku zdobywając laur w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Swoje projekty zgłosiło 351 powiatów, a Powiat Bocheński został wyróżniony jako jedyny z Małopolski.

Wciąż rozwijające się partnerstwo owocuje nie tylko pogłębieniem współpracy na szczeblu samorządowym, ale także nawiązywaniem nowych kontaktów między szkołami średnimi i gimnazjami obu powiatów.

Strona internetowa Stowarzyszenie Bochnia- Saarlouis

 

DEUTCH

 

UNSER KONTAKT IM AUSLAND

Unser Partner

Zu den ältesten Kreisen Deutschlands zählt der Kreis Saarlouis, der seit 1816 in der unveränderten Form existiert. Saarlouis liegt im Westen Detuschlands und grenzt an Luxemburg und Frankreich. Für diese Region ist eine rasche und hohe Wirtschaftsentwicklung charakteristisch. Die Basis dafür bilden zum Beispiel: die Kohleförderung, Stahlhütte, ein Hafen an der Saar und die Ford-Werke.

 

Warum Saarlouis?

Das Jahr 1999 war für die Kontakte der beiden Kreise sehr bedeutend. Eben in diesem Jahr kam der Stellvertreter des Landrates aus Saarlouis – Hans Jörg Schu – nach Bochnia. Er war ein Teilnehmer der deutsch- polnischen Literaturtage, die in der Bochniauer Salzgrube stattgefunden haben.

Bei dieser Angelegenheit traf sich Herr Schu mit dem damaligen Landrat von Bochnia, mit dem er mehrere Gespräche führte. Dies bildete die Grundlage für die zukünftigen Kontakte und die Partnerschaft.

 

Wann wurde der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet?

Am 26. 10. 2000 wurde die Entscheidung von den Mitgliedern des Kreisrates getroffen, dass die Kontakte mit dem Kreis Saarlouis geknüpft werden sollten. Dieselbe Entscheidung traf man am 7.11. 2000 in Saarlouis

Die Partnerschaftsurkunden wurden am 1. Juni 2001 in Saarlouis (Deutschland) ausgetauscht.

 

Was steht in der Partnerschaftsurkunde

Der Landkreis Bochnia und der Landkreis Saarlouis verpflichten sich zu einer engen Zusammenarbeit und lebendigem Austausch auf den Gebieten:

  • Der Kultur, Bildung, Sport, Familie
  • Des Schüler- und Jugendaustausches
  • Des Sozialen und der Gesundheit
  • Gegenseitige Unterstützung auf den Gebieten des Tourismus und der Wirtschaft
  • Hilfe und Unterstützung in der Werbung der beiden Kreise.

 

Die Bewertung der Partnerschaftskontakte

Die Zusammenarbeit wird initiiert und gefördert durch den jeweiligen Partnerschaftsverein in Bochnia und Saarlouis. Sie konzentriert sich auf die europäische Problematik und versucht in Seminaren und Work-Shops europäische Themen und Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Arbeit und Verwaltung der lokalen Regierungen zu bearbeiten.

Die Initiative „ die Partnerschaft der Regionen Bochnia-Saarlouis“ wurde 2002 während des Landforums (der Landkonferenz) präsentiert und zugleich als Sieger des Wettbewerbs ausgezeichnet.

An diesem Wettbewerb nahmen 351 Kreise aus ganz Polen teil, der Kreis Bochnia wurde als der einziger aus der Region Małopolska mit einem Preis ausgezeichnet.

Die Partnerschaft entwickelt sich immer noch und die Kontakte sind nicht nur offizieller Natur sondern werden mehr und mehr zu Kontakten von Bürgern aus dem Landkreis Saarlouis und dem Landkreis Bochnia. Es entwickeln sich persönliche Freundschaften.

Insbesonders kam es zu eine erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen mehreren Schulen, die sich zu Schulpartnerschaften entwickelten

Mehr erfahren Sie unter www.bochnia-saarlouis.org