Nawigacja

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace przy zabytkach

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy i są przeprowadzone w dniach 15-21 lutego 2023 r. w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem formularza elektronicznego  na stronie internetowej powiatu bocheńskiego: www.powiat.bochnia.pl. gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi  i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa, na stronie BIP Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 0-14  615-37-68,  e-mail: i.sobas@powiat.bochnia.pl w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.
Powyższe konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z uchwałą nr XXXI/301/2022 Rady Powiatu
w Bochni z 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 1790 ).