Nawigacja

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

17.05.2022

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

czytaj dalej

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni z przeprowadzonych konsultacji społecznych

17.05.2022

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych

czytaj dalej

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni z przeprowadzonych Konsultacji Społecznych w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych

28.04.2022

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 20 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

czytaj dalej

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych

20.04.2022

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu ustalenia udzielania rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

czytaj dalej

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I LO w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych

20.04.2022

Informacja Zarządu powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

czytaj dalej