Nawigacja

Konsultacje społeczne w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 17 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.
Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem formularza elektronicznego  na stronie internetowej powiatu bocheńskiego: www.powiat.bochnia.pl. gdzie każdy z Państwa będzie mógł zgłosić swoje uwagi  i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa, na stronie BIP Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 0-14  615-37-68,  e-mail: b.wasik@powiat.bochnia.pl w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
1)    Uchwałą Nr XXXI/301/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1790)
2)    Uchwałą Nr 607/2022 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

Formularz wyrażenia opinii dotyczącej projektu