Nawigacja

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 8.12 do 15.12 2023 roku będą przeprowadzane konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026””.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców powiatu bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia, tel. 0-14 611-97-40.

 

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

 

  1. uchwałą Nr XXXI/301/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1790)
  2. uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 901 z dnia 7.12.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2026”.