Nawigacja

Ostrzeżenia i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

23.05.2022

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolne.

czytaj dalej

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

19.05.2022

Działając na postawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat.

czytaj dalej

Raport o stanie powiatu

13.05.2022

Zarząd Powiatu w Bochni przedstawił Radzie Powiatu w Bochni w dniu 11.05.2022 r. raport o stanie powiatu bocheńskiego za 2021 rok.

czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

29.03.2022

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej, z przeznaczeniem na prowadzenie badań laboratoryjnych o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.) oraz badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody.

czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

04.03.2022

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

czytaj dalej