Nawigacja

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2024 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

20.02.2024

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2024 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Zarząd Powiatu w Bochni, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku.

Rodzaje zadań publicznych, których dofinansowanie będzie możliwe w konkursie, przedmiot konkursów, ich zasady i tryb przeprowadzania, określa regulamin konkursów, stanowiący załącznik do ogłoszenia.