Nawigacja

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2026

01.03.2024

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2026

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 01.03 do 08.03 2024 roku będą przeprowadzane konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.


Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 01.03 do 08.03 2024 roku będą przeprowadzane konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców powiatu bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia, tel. 0-14 611-97-40.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1. uchwałą Nr XXXI/301/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1790)
2. uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 943/2024 z dnia 28.02.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.