Nawigacja

Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz

Orkiestra działa od 2015 r. Powstanie jej zainicjowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu, którzy w działalności organizacji podejmowali tematy aktywności kulturalnej. W szeregach OSP znajdowali się druhowie grający na instrumentach dętych i w związku ze zbliżającym się jubileuszem 125. lecia  jednostki zaproponowano Panu Krzysztofowi Wołowcowi przygotowanie programu na jubileusz. Zaproszono muzyków, również z okolicznych miejscowości i pierwszy koncert zespołu odbył się 5 września 2015 roku. Od pierwszego występu zespół pracujący cały czas pod batutą Pana Krzysztofa Wołowca sukcesywnie rozrastał się liczebnie. Obecnie gra w nim prawie czterdziestu muzyków i osiągnęli pierwsze laury na przeglądach szczebla między powiatowego i wojewódzkiego. Podejmują i realizują projekty związane z muzyką orkiestrową i wiele koncertują podczas uroczystości społecznych, okolicznościowych, religijnych i patriotycznych.

Chór dziecięcy „Królewskie Słowiki” powstał w 2005 roku i działa przy Szkole Podstawowej w Królówce. Od 2006r. chór uczestniczy w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. W chórze śpiewają wszyscy chętni uczniowie SP w Królówce. Chórzyści występują podczas uroczystości szkolnych i gminnych. W 2015r. gościły w Królówce wszystkie chóry projektu Śpiewająca Polska z regionu małopolskiego. Chór jest Laureatem wielu nagród m.in. Srebrnego Pasma na Małopolskim Przeglądzie Chórów w Lusławicach w 2018 i 2019r. Chór występował w Filharmonii Krakowskiej w 2018r. w ICE w Krakowie podczas koncertu „Moniuszko dla wszystkich” oraz w Villa di Chiavenna we Włoszech. Dyrygentem chóru „Królewskie Słowiki” jest Pani Katarzyna Adamczyk.

Chór dziecięcy „Love Music” powstał w 2016 roku i działa przy Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu. Od 2017r. chór uczestniczy w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. W chórze śpiewają wszyscy chętni uczniowie SP w Starym Wiśniczu. Chórzyści występują podczas uroczystości szkolnych i gminnych. Chór jest Laureatem wielu nagród min. Srebrnego Pasma na Małopolskim Przeglądzie Chórów w Lusławicach w 2018 roku i III miejsca XVI edycji Festiwalu „Z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską przez wieki” w Nowym Wiśniczu. Chór występował dwukrotnie w Filharmonii Krakowskiej w 2018r, oraz w ICE w Krakowie podczas koncertu „Moniuszko dla wszystkich”. Dyrygentem chóru są Panie: Katarzyna Adamczyk i Lidia Łącka.

Chór „Canon” działa 24 lata przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. Śpiewają w nim dzieci, młodzież i dorośli. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości gminne i parafialne. Stanowi ważny element kultury muzycznej regionu małopolskiego.
Założony został w 1996 roku z inicjatywy ks. Marka Wachowicza, Stanisława Domańskiego oraz Katarzyny Adamczyk. Chórem przez 18 lat dyrygował Stanisław Domański, przekazując w 2014 roku pałeczkę dyrygenta Katarzynie Adamczyk. Obecnie opiekunem chóru jest ks. Łukasz Gazdy.
Szeroki repertuar chóru przybliża utwory klasyczne m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G.F. Haendla jak również stare pieśni liturgiczne, czy też pieśni patriotyczne oraz utwory współczesne. Chór występuje systematycznie podczas uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele parafialnym oraz na wiśnickim zamku. Śpiewał w Polsce i zagranicą m.in. w Ostrej Bramie w Wilnie, na Monte Cassino, w Rzymie, na Kahlenbergu w Wiedniu oraz w Villa di Chiavenna we Włoszech. Jest laureatem I miejsca XVII edycji Festiwalu „Z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską przez wieki” w Nowym Wiśniczu w 2019 r.

Więcej informacji o chórze

Prężna działalność chóru Canon przyczyniła się do powstania w 2018r. Wiśnickiego Kwartetu Smyczkowego i Wiśnickiego Zespołu Instrumentalnego, które na zmianę towarzyszą chórowi podczas koncertów. Opracowania dla nich przygotowuje Stanisław Domański oraz Jakub Adamczyk. Liczne zespoły muzyczne, które utworzyły się na ziemi wiśnickiej przyzcyniły się do powołania Stowarzyszenia Muzycznego Canon, które zrzesza zainteresowane rozwojem muzycznym osoby.