Nawigacja

Gmina Lipnica Murowana

Działalność kulturalną w Lipnicy Górnej rozpoczęli na początku XX w. jako grupa teatralna – teatr amatorski, wywodząca się z istniejącego już wtedy Koła Gospodyń Wiejskich. Na przestrzeni lat zespół aktywizował coraz więcej osób, które chętnie włączały się w życie kulturalne i społeczne wsi. Udział artystyczny zespołu w wielu wydarzeniach opartych na tradycjach lipnickich: kolędniczych, dożynkowych, palmowych, sprawił, że w 1993 roku grupa przyjęła nazwę Zespół Regionalny „Górzanie”. W swoim bogatym repertuarze posiadają wiele dawnych pieśni, piosenek oraz widowisk obrzędowych, które starannie dobierają i prezentują podczas swoich występów. Chcą w ten sposób ocalić od zapomnienia dawne tradycje i melodie regionu. Zespół reprezentuje Gminę Lipnica Murowana na wielu uroczystościach. Uświetnia wydarzenia powiatowe, małopolskie i regionalne. Na potrzeby niektórych występów sami piszą teksty piosenek, skeczy, komponują muzykę. Są uwielbiani przez publiczność. „Górzanie” to zespół wielopokoleniowy a przedział wiekowy jego członków to 15 – 79 lat. Zespół w 2019 roku wydał płytę „Na Lipnicką Nutę” nakładem 500 szt.

Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej działa nieprzerwanie od 1924 roku. Zespół liczy 40 osób. Członkowie orkiestry to wrażliwi artystycznie, uzdolnieni, z poczuciem odpowiedzialności i zaangażowaniem społecznym ludzie (80% składu stanowi młodzież). Muzyka pozwala im  wznieść się  ponad codzienność, a to z kolei sprawia, że grają świetnie i profesjonalnie. Orkiestra wielokrotnie zapraszana jest do oprawy uroczystości państwowych, religijnych, patriotycznych i kulturalnych. W swoim repertuarze posiada bogaty program muzyczny (utwory klasyczne, rozrywkowe, religijne, patriotyczne, muzyka filmowa i wiele innych), który prezentuje podczas wydarzeń lokalnych i regionalnych. Orkiestra Dęta jest wielokrotnym laureatem konkursów i przeglądów orkiestr dętych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,  m.in. Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych, Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych „Echo Trombity”.

Kapelmistrzem Orkiestry jest Pan Adam Sowa.

 

Zespół powstał w 1987 roku z inicjatywy kilku członków chóru kościelnego, którym bliski był folklor regionu i jego wartości. Piosenka i muzyka od zawsze towarzyszyły ludności wiejskiej w każdej dziedzinie życia; pracy na roli, obowiązkach domowych, a przede wszystkim jako rozrywka w dni świąteczne i uroczystości okolicznościowe. Prezentując dawne, często zapomniane utwory, wracali do korzeni, pielęgnowali tradycje i promowali swoją małą Ojczyznę. Dzisiaj repertuar Zespołu „Raj” to utwory wielu pokoleń. Oprócz dawnych pieśni i przyśpiewek, członkowie Zespołu piszą również teksty współczesne, które wykonują podczas organizowanych przedsięwzięć. Zespół Pieśni „Raj”, to wizytówka Gminy Lipnica Murowana. Biorą udział w wielu wydarzeniach regionalnych, kulturalnych i patriotycznych w gminie i poza jej granicami. Za swoją działalność Zespół „Raj” został uhonorowany najwyższym gminnym odznaczeniem Bene Merenti Terra Lipnicensis „Wdzięczna Lipnica”.  W 2007 roku zespól wydał płytę „Śpiewajcie Razem z Nami”.