Nawigacja

Gmina Drwinia

Orkiestra Dęta Grobla to zespół pochodzący z miejscowości położonej na skraju Puszczy Niepołomickiej. 

Orkiestra powstała w listopadzie 1935 roku z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobli. Pierwszym nauczycielem nut był ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Grobli Piotr Błąkała. Za pierwszy publiczny występ należy uznać datę 19.03. 1937 r. wtedy orkiestra zagrała z okazji imienin tutejszego proboszcza Józefa Bukowca. Wtedy zespół liczył 14 osób. Wojna przerywa całkowicie działalność Orkiestry. Instrumenty zostały ukryte i zabezpieczone. Po wojnie Orkiestra wznowiła swoją działalność. Próby odbywały się w Szkole oraz w domach prywatnych.

Po wojnie prowadzenia Orkiestry podjął się Jan Dumiński z Zabierzowa. Następnie zespół prowadził Krzysztof Wydro nauczyciel Szkoły w Grobli następnie Bronisław Bożek klarnecista Orkiestry i Andrzej Olchawa tutejszy organista. W 1973 roku prowadzenia Orkiestry podejmuje się Jerzy Ciaćko członek Orkiestry od 1960 r. Z dawnego zespołu pozostało 1O-ciu członków.

Nowy instruktor rozpoczyna organizowanie Orkiestry po raz drugi. Angażuje chętnych do nauki uczniów Szkoły Podstawowej lub jej absolwentów. Początkowo uczy ich społecznie we własnym domu a od 1975 r. Orkiestra rozpoczyna próby w Domu Kultury w Grobli.

Znaczącą datą w historii Orkiestry jest rok 1981 -pierwszy występ na "Wojewódzkim konkursie Orkiestr dętych w Sieprawiu" gdzie zdobyła 3 miejsce.

Od tego momentu zespół odnosi liczne sukcesy zajmując czołowe miejsca w konkursach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Obecnie skład Orkiestry składa się 50 osób z tego większą połowę stanowią ludzie młodzi, studenci, uczniowie szkół średnich, podstawowych, gimnazjów oraz ludzie pracujący. Dziewczęta stanowią 45% składu orkiestry.

Główny repertuar to muzyka rozrywkowa, klasyczna, filmowa, hymny, pieśni religijne oraz marsze wesołe i żałobne. Orkiestra występuje około 45 razy w roku. Zespół koncertował za granicą m. in. na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Włoszech oraz Bułgarii. Do najważniejszych osiągnięć w roku 2019 należy:

-    I miejsce na konkursie ork. d. "Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych" III miejsce na Festiwalu Ork. D. w Wiecławicach

-    Grand Prix w finale festiwalu "Echo Trombity" w Nowym Sączu gdzie zespół zdobył nagrodę specjalną za najlepszą prezentację gry podczas przemarszu- Buława ufundowana przez kapitana Stefana·Żuka, oraz wyróżnienie za występ najmłodszej werblistki w festiwalu czyli Aleksandry Talaga

Kapelmistrzem Orkiestry od 46 lat jest pan Jerzy Ciaćko, Instruktorem muzycznym jest pan Sebastian Ciaćko, a Prezesem Orkiestry jest pan Damian Jabłoński i Wice Prezesem pan Grzegorz Kozerski.

Powstała w 1975 roku a założycielem i kierownikiem do dnia dzisiejszego jest pan Jerzy Ciaćko. Pierwszy występ zespołu odbył się w 1975 roku z okazji oddania do użytku Domu Kultury w Grobli. W skład Kapeli z początku wchodziło trzech instrumentalistów: Bronisław Bożek, Jerzy Ciaćko oraz Jan Bożek. W kolejnych latach istnienia Groblanie występowali na uroczystościach ludowych, państwowych, spotkaniach Klubu Seniora, podtrzymując tradycje ludowe regionu. Od 1983 roku Kapela uczestniczy w corocznych Konkursach Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych zajmując czołowe miejsca. Trzykrotnie reprezentowała województwo krakowskie na „Ogólnopolskim Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą”, gdzie w 1990 roku zdobyła III miejsce. W swoim repertuarze kapela posiada krakowiaki, polki, oberki, sztajerki, walczyki, przyśpiewki ludowe i pieśni religijne, kolędy. W razie potrzeby kapela gra również muzykę rozrywkową.

W ciągu 40 lat istnienia w zespole grało wielu instrumentalistów, byli to: Bożek Bronisław, Bukowiec Franciszek, Bukowiec Czesław, Ciaćko Jerzy, Ciaćko Rafał, Ciejka Daniel, -Dziadoń Zygmunt, Gumuła Józef, Kędziora Tadeusz, Szczygieł Dominika, Szczygieł Justyna.

Skład kapeli jest rodzinny, gdyż grają w niej ojciec i syn oraz dwaj bracia.

Obecny skład zespołu i jego instrumentarium przedstawia się następująco:

-Ciaćko Jerzy           trąbka

-Ciaćko Sebastian   kontrabas

-Gumuła Józef         heligonka

-Gumuła Marian      klarnet

-Leśniak Justyna     skrzypce sekund

-Talaga Katarzyna   skrzypce prym.