Nawigacja

Gmina Łapanów

Powstała we wrześniu 2001 r. z inicjatywy proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie – ks. Stanisława Jachyma oraz organisty pana Stanisława Chmielka. Orkiestra Dęta Sobolów powstała od przysłowiowego zera, zarówno pod względem materialnym, jak też i muzycznym, ponieważ na wstępie nie posiadano żadnych instrumentów muzycznych, a młodzież nie posiadała przygotowania muzycznego.
Dzięki ogromnemu poparciu ze strony parafii, władz lokalnych, gminnych oraz ludzi dobrej woli, orkiestra została wyposażona w niezbędne instrumenty muzyczne, a także mundury, które ufundował Wójt Gminy Łapanów. Obecnie w orkiestrze gra ok. 45 osób, z tego około 70% stanowią dzieci i młodzież. Orkiestra koncertuje na terenie parafii, gminy, poza jej granicami i ciągle poszerza teren koncertowania.
W maju 2004 r. Orkiestra Dęta Sobolów wzięła po raz pierwszy udział w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Nowym Wiśniczu i zdobyła III równorzędne miejsce z bardzo doświadczonymi, starszymi stażem orkiestrami i zakwalifikowała się do XXVII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu. W czerwcu 2004 r. również wystąpiła w tym festiwalu w kategorii „Orkiestry Młodzieżowe” i została wyróżniona przez Komisję Artystyczną za wysoki poziom wykonawczy prezentowanego programu, a do zdobycia III miejsca zabrakło kilku punktów, co bardzo mobilizowało wszystkich muzyków do dalszej intensywnej pracy. W maju 2005 r. Orkiestra Dęta Sobolów wzięła po raz drugi w swojej historii udział w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Nowym Wiśniczu i zdobyła II równorzędne miejsce w kategorii „Orkiestry Młodzieżowe” i ponownie zakwalifikowała się do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” gdzie wystąpiła w kategorii Orkiestry Parafialne i zdobyła II równorzędne miejsce w tej kategorii. W sierpniu 2005 r. orkiestra wzięła pierwszy raz udział w festiwalu zagranicznym na Słowacji. W maju 2006 r. na przeglądzie powiatowym zdobyła II miejsce, a w czerwcu w Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” I miejsce w kategorii orkiestr parafialnych. W 2006 r. orkiestra dwukrotnie brała udział w koncertach zagranicznych. W 2007, 2008, 2009 oraz 2010 r. orkiestra obroniła zdobyte lokaty w poprzednich latach. Oprócz imprez lokalnych, koncertowała kilkakrotnie poza granicami kraju (Litwa, Słowacja, Niemcy). W 2009 oraz 2012 r. koncertowała również na Węgrzech, gdzie gościła z rewizytą u partnerskiej orkiestry z Nagykaniza.

Zespół powstał w kwietniu 2012 r. obecnie tworzą go młodzi ludzie w wieku 16 – 19 lat i w obecnym składzie tańczą ze sobą od sześciu lat. Działa przy Centrum Kultury Gminy Łapanów, opiekunem i instruktorem jest Wioletta Nowojowska, a mistrzem i autorem choreografii jest Pani Katarzyna Serwinowska - Sidor.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” został zorganizowany, aby pielęgnować i propagować piękno kultury ludowej i folkloru regionu krakowskiego. Stroje współfinansowano z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

W 2013, 2015 oraz 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca zdobył wyróżnienie na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej w 2014 r. zajął II miejsce, a w 2016 roku III miejsce w kategorii Młodzieżowych Zespołów Regionalnych. Jedne z ostatnich osiągnięć Zespołu jest zdobycie III miejsca na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej w kategorii zespołów prezentujących formę autentyczną oraz II miejsce zdobyte w 2019 r.  w tym samym przeglądzie w kategorii artystycznie opracowanej. ZPiT koncertuje na uroczystościach gminnych, powiatowych wojewódzkich, ale miał także okazje zaprezentować się poza granicami naszego kraju na festiwalu kultur na Węgrzech - Balatonszárszó.

Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” prezentuje pieśni i tańce krakowiaków wschodnich, zachodnich. Repertuar zawiera min: krakowiaki, walczyki, polkę jadownicką i razówkę oraz warszawiankę. W swoim programie prezentują rownież Poloneza oraz Razoka i wszystko to wykonane jest  przy akompaniamencie kapeli ludowej „Łapanowianie”.

Więcej informacji na temat zespołu http://www.ck-lapanow.pl/zespol-piesni-i-tanca-lapanowianie/

Kapela działa przy Centrum Kultury Gminy Łapanów skupia młodzież z terenu gminy w wieku 16-26 lat prowadzona jest przez Dariusza Kruczka.  Łapanowianie mają już na swoim koncie wiele osiągnięć i wyróżnień min. II miejsce na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Szczurowej Krakowski Wianek w kategorii młodzieżowe Kapele Ludowe. Brali gościnnie udział w góralskim karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej, a swoją grą uświetniają imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie. W skład Kapeli wchodzą:

Akordeon / Heligonka – Dariusz Kruczek

Skrzypce prym – Sylwia Korba

Skrzypce sekund – Wiktoria Fielek

Kontrabas – Szymon Ciszek

Trąbka – Hubert Limanówka

Klarnet – Szymon Węglarz

Orkiestra Dęta z Tarnawy istnieje już ponad 20 lat i może pochwalić się wieloma zdobytymi nagrodami na prestiżowych konkursach i przeglądach.

Z inicjatywy Pana Jana Ziemiańskiego reaktywowano ją po niemal dwudziestu latach przerwy. Od 2004 roku zespołem kieruje kapelmistrz Stanisław Pajor - czuwa on nad przebiegiem edukacji muzycznej, doborem repertuaru, jakości artystycznej programu, wyglądu estetycznego Orkiestry na scenie i w marszu. Obecnie Orkiestra liczy 27 muzyków, w tym głównie dzieci i młodzież, co świadczy o ogromnym potencjale rozwojowym - średnia wieku wszystkich członków to zaledwie 17 lat.

Obecnie rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej jest możliwy dzięki funduszom przekazywanym przez Centrum Kultury Gminy w Łapanowie, które dba zarówno o wyposażenie w instrumenty muzyczne, jak i w stroje reprezentacyjne.

Zaplecze muzyczne zespołu stanowią przedstawiciele społeczności lokalnej, którzy mogą korzystać z bezpłatnej nauki gry na instrumentach dętych. Orkiestra tworzy oprawę wielu uroczystości i imprez, zarówno o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, jak i religijnym, promując Tarnawę i Gminę Łapanów oraz Powiat Bocheński.

Orkiestra bierze także aktywny udział w ogólnopolskich uroczystościach strażackich, takich jak doroczna pielgrzymka strażaków do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, uroczystościach przekazania i poświęcenia sztandaru dla Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, Paradzie Orkiestr Dętych w Wiśniczu, czy Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Sukcesy zespołu to zasługa zarówno niestrudzonego dyrygenta, jak i wszystkich muzyków poświęcających swój wolny czas, aby realizować własne pasje oraz służyć społeczności lokalnej.