Nawigacja

Zespoły i Chóry

Powiat Bocheński cechuje wielkie przywiązanie do tradycji dziedziczonej z pokolenia na pokolenie, chętnie kultywowane są obyczaje i zwyczaje, co umacniania lokalną społeczność. Ważnym elementem kultury lokalnej są zespoły folklorystyczne, orkiestry, zespoły pieśni i tańca, chóry, grupy obrzędowe i teatralne itp.

Na terenie Powiatu Bocheńskiego istnieją zespoły folklorystyczne podtrzymujące tradycje regionalne są to: Zespół Pieśni i Tańca "Siedlecanie", Zespół Regionalny „Górzanie”, Kapela Ludowa ,,Groblanie” czy Zespół pieśni i tańca "Łąkta".

Wielką chlubą są orkiestry dęte –w całym powiecie jest ich aż 10. Od Orkiestry Kopalni Soli w Bochni po Okulice, Baczków, Sobolów, Leszczynę, Tarnawę, Lipnicę Dolną, Stary Wiśnicz, Żegocinę i Groblę.

Od szeregu lat wszystkie zespoły występują na wszystkich imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju i za granicą zdobywająć czołowe miejsca.

Warto również dodać, że Powiat Bocheński szkołami muzycznymi stoi, kształcąć najlepszych muzyków. W Bochni znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia natomiast w Sobolowie, Żegocinie i Mikluszowicach szkoły I stopnia.