Nawigacja

Geodezja i kartografia

Udzielanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych

014 6153733

W pok. nr 6 przyjmowane są wnioski o wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych oraz kopie dokumentów z zasobu, w godzinach:
Poniedziałek 8:30-15:30
Wtorek – Piątek 8:00-15:00

W pok. nr 23 - odbiór przygotowanych dokumentów, dokonanie opłaty za przygotowane dokumenty w godzinach:
Poniedziałek 8:30-15:30
Wtorek – Piątek 8:00-15:00

Umawianie na wizyty odbywa się telefonicznie pod numerami:

geodeci - nr tel. 014 6153736
projektanci - nr tel. 014 6153735
pozostałe sprawy geodezyjne - nr tel. 014 6153733

informacje na temat: przyjmowania wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów jak również informacje dotyczące odbioru wymienionych wniosków
tel. 014 6153732

Sprawy prowadzone przez wydział: