Nawigacja

Portret gospodarczy

Gospodarka powiatu bocheńskiego w dużej mierze oparta jest na handlu detalicznym i hurtowym, usługach i przetwórstwie przemysłowym. Nadal duże znaczenie w kilku gminach powiatu ma rolnictwo. Korzystną lokalizację powiatu stanowi położenie przy ważnym międzynarodowym szlaku komunikacyjnym – drodze nr 4 Zgorzelec-Medyka. Atutem jest też położenie w przemysłowym pasie południowej Polski ciągnącym się od Rzeszowa, przez Tarnów, Kraków, Górny Śląsk aż po Wrocław. Usytuowanie w pobliżu Krakowa (ok. 40 km) umożliwia łatwy dostęp do transportu lotniczego oraz całej infrastruktury aglomeracji. W południowej malowniczej części powiatu (m.in. gminy Trzciana, Żegocina) intensywnie rozwija się agroturystyka.

Większość dużych firm powiatu zlokalizowana jest w jej stolicy – Bochni. Największym zakładem produkcyjnym w całym powiecie jest “Stalprodukt" SA. Firma należy do grupy najlepszych przedsiębiorstw w Polsce (notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na swoje wyroby posiada między innymi: certyfikaty ISO 9002 oraz ISO 14001, jest laureatem prestiżowych wyróżnień). Przedsiębiorstwo posiada własną sieć dystrybucji wyrobów w Gdyni, Krakowie, Szczecinie, Tarnowie, Włocławku i Zamościu. „Stalprodukt” dysponuje także Składem Celnym Publicznym o powierzchni składowania 1660 m kw. z urządzeniami dźwigowymi do załadunku i wyładunku.

Obecnie w powiecie bocheńskim działa kilka dynamicznych firm przemysłu chłodniczego, zatrudniających po kilkuset pracowników, m. in. Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych Bolarus SA, Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA, firmy IGLOO, COLD i MAWI. Na terenie powiatu znajduje się również Zakład Produkcyjny Krakowskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” S.A. Dynamicznie rozwija się również przetwórstwo spożywcze. Należy tu wymienić m.in. Segafredo Zanetti Poland Sp.z.o.o (kawa), która jest zarazem generalnym przedstawicielem i autoryzowanym dystrybutorem ekspresów ciśnieniowych do parzenia kawy włoskiej firmy “Saeco". Ponadto w powiecie bocheńskim funkcjonuje przetwórnia i zamrażalnia warzyw i owoców „Zamvinex” w Łąkcie Górnej, zakłady mleczarskie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni i „Ekomilk” w Łapanowie, firma „Gallod” w Leszczynie (lody), liczne piekarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego i rybnego (znany „Contimax”). Większość gmin powiatu posiada wolne obiekty i tereny do zagospodarowania pod średniej wielkości zakłady produkcyjne.

Instytucje otoczenia biznesu w powiecie: 

  • Cech Rzemiosł Różnych, Bochnia;
  • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie;
  • Forum Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz;
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa;
  • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana;
  • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów;
  • Forum Stowarzyszeń Przedsiębiorczości Regionu Małopolskiego;
  • Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Lipnicy Murowanej;
  • Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej;
  • Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem