Nawigacja

CIĄG PÓŁNOCNY

Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku "Węzeł Autostradowy Bochnia-Uście Solne"

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację pięciu dróg powiatowych:

-  Bochnia-Uście Solne

-  Bochnia-Krzeczów-Borek-Niedzieliska

-  Borek-Dębina

-  Grądy-Cerekiew

-  Okulice-Bogucice

-  Bochnia-Uście Solne


W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

- remont nawierzchni drogowej
- remont i budowa chodników
- remont i budowa ścieżek rowerowych
- remont i przebudowa skrzyżowań

Całkowity koszt inwestycji: 11 034 932 zł.

Dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi: 6 011 831 zł.

Pozostała suma zostanie pokryta ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bocheńskiego