Nawigacja

Wystartował konkurs dla organizacji pozarządowych.

10.01.2019
97 tys. zł. trafi w tym roku do organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 31 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni.

O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.Na realizację zadań z zakresu kultury przeznaczono 65 tysiące złotych, a powinny one dotyczyć m.in. organizowania wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych. 25 tysięcy złotych przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej dotyczące m.in. organizowania powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci, zaś na zadania z zakresu turystyki przeznaczono 7 tysięcy złotych. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Zakres konkursu jest szeroki i otwarty. Liczymy na propozycję nowych form aktywności, kreatywność i pomysłowość organizacji pozarządowych. Na pewno wszystkie zadania mają zachęcać do aktywności i integracji międzypokoleniowej, bo relacje i kontakty to nieodłączny element funkcjonowania lokalnych społeczności. Oczywiście liczy się także walor edukacyjny, historyczny, a także podtrzymywanie tradycji lokalnych. Zapraszam do składania ofert w ramach tego konkursu. Warto dodać, że w ubiegłym roku do konkursu zgłoszono aż  35  projektów, z czego 30  otrzymało dofinansowane - mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Oferty można składać osobiście lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu). Formularz oferty jest dostępny w Wydziale Oświaty pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej), na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego www.powiat.bochnia.pl w dziale „Ogłoszenia ” pod hasłem „Konkurs NGO”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel. 14 615 37 64. 

Szczególowe informacje oraz wniosek do pobrania znajdują się tutaj .

kh