Nawigacja

W I LO powstała nowoczesna wirtualna strzelnica

13.11.2023
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego otwarto pierwszą w powiecie wirtualną strzelnicę. Można tam ćwiczyć umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej, na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich, w warunkach zbliżonych do naturalnych. Broń używa wiązki laserowej, ale imituje prawdziwy huk wystrzału i odrzut.
Ze strzelnicy w pierwszej kolejność korzystać będą uczniowie szkół ponadpodstawowych w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, żeby młodzież nabywała wiedzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa
mówi Adam Korta Starosta Bocheński.

System jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników. Nie używa się w nim amunicji, zamiast nich stosowany jest promień lasera. Na wyposażeniu strzelnicy znajdują się repliki karabinków Heckler&Koch 416 oraz pistoletów Glock 17. Oddaniu strzału towarzyszy realistyczny huk oraz odrzut broni.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie dla maksymalnie czterech osób. Zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności. Od prostych strzelań statycznych i dynamicznych, do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera, wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami. Trafienia celu czyli uderzenie wirtualnego pocisku obrazowane są odpowiednio na ekranie, towarzyszy temu również huk wystrzału.

Strzelnica jest przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Przeznaczona jest dla osób powyżej 15. roku życia do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych (opcjonalnie kolimatorowych)
  • ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica powstała w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”. Całkowita wartość inwestycji, na którą złożyły się: remont i adaptacja pomieszczenia oraz dostawa systemu wirtualnego, wyniosła 239 979 zł, w tym dotacja ministerialna 192 000 zł.

W otwarciu uczestniczył Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Ryszard Drożdżak, członek Zarządu Rafał Rudka, ppłk Piotr Rowiński  Szef  Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele wykonawcy.

[mm]