Nawigacja

Rozpoczęcie roku szkolnego - list Starosty do nauczycieli i uczniów

01.09.2022
Dziś w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 5195 uczniów w 175 oddziałach. Do klas pierwszych zostało przyjęte 1628 uczniów w 50 oddziałach. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Adam Korta Starosta Bocheński skierował do dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców list.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni - 1785 uczniów w 56 oddziałach
Zespół Szkół Nr 2 w Bochni - 672 uczniów w 22 oddziałach
Zespół Szkół Nr 3 w Bochni - 815 uczniów w 29 oddziałach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie - 341 uczniów w  14 oddziałach
I Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 964 uczniów w 33 oddziałach
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 618 uczniów w 21 oddziałach

 

Poniżej pełna treść listu

„…Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.    
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe...”

Szanowni Uczniowie i Rodzice
Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele
i Pracownicy Oświaty

Upłynęły wakacje, skończył się czas beztroskiego, błogiego wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczyna się rok szkolny 2022/2023 - czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.

Podejmowane wysiłki mają służyć jednemu celowi – stworzeniu naszym uczniom godnych warunków do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia i do odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie. Integracja, zrozumienie, wspólna praca, a jednocześnie indywidualne podejście do każdego ucznia, to jedne z głównych kierunków rozwoju dzisiejszej edukacji. Nawiązując do słów Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Społeczność szkolną powinny cechować pozytywne, twórcze relacje, wzajemna otwartość i zaufanie. Jestem przekonany, iż te wyznaczniki ułatwią osiągnięcie celów edukacyjnych i tym samym będą sprzyjać owocnej pracy, dającej zadowolenie i satysfakcję.

Wszystkim Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem młodego pokolenia, a także pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego.

Starosta Bocheński
Adam Korta

Bochnia, dnia 1 września 2022 roku