Nawigacja

Szkolenie dla strażaków z gaszenia instalacji fotowoltaicznych

02.04.2024
Szkolenie w straży pożarnej
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Szkolenie w straży pożarnej
W dzisiejszych czasach energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych stanowi cenne źródło energii, zastępując w coraz większym stopniu źródła tradycyjne. Nie możemy jednak zapominać, że panele fotowoltaiczne to z jednej strony sposób na wykorzystywanie naturalnych zasobów energii, ale także to skomplikowany system, z którym w razie jego awarii musimy wiedzieć jak sobie poradzić. W tym zakresie wymagana jest specjalistyczna wiedza i umiejętności, gdyż paneli nie ugasimy w tradycyjny sposób. W obliczu wzrastającej liczby wykorzystywanych paneli fotowoltaicznych za niezbędne dla każdego strażaka uznaliśmy szkolenie w zakresie zdarzeń ratowniczo- gaśniczych z udziałem instalacji fotowoltaicznych.

Blisko 60 strażaków zarówno z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni oraz zrzeszonych w OSP na terenie Powiatu wzięło udział w szkoleniu pn. „Instalacje fotowoltaiczne – zdarzenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem instalacji fotowoltaicznych” organizowanym przez Powiat Bocheński w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną pokazująca różne sposoby gaszenia paneli fotowoltaicznych.  Mając nadzieję, że pozyskana podczas szkolenia wiedza faktycznie okaże się przydatna,życzymy strażakom aby zdarzeń związanych z awarią paneli fotowoltaicznych było jak najmniej.

[sk]