Nawigacja

Powiat ogłosił konkurs dla NGO

20.02.2024
Powiat ogłosił konkurs dla NGO
fot. Starostwo Powiatowe
Powiat ogłosił konkurs dla NGO
Powiat Bocheński w 2024 roku na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizację pozarządowe przeznaczy 190 tysięcy złotych. Jak co roku pieniądze zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu. Oferty można składać do 14 marca.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Wysokość  środków  przeznaczonych  na   realizację    poszczególnych   zadań wynosi odpowiednio:
1) na zadania z zakresu kultury - 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
2) na zadania z zakresu kultury fizycznej - 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3) na zadania z zakresu turystyki - 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)


Kryteria wyboru ofert zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, który został opublikowany na BIP i na stronie internetowej powiatu.