kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Pedagog do Ośrodka Interwencji Kryzysowej poszukiwany!

Pedagog do Ośrodka Interwencji Kryzysowej poszukiwany!

Dodano: 22.09.2020 14:00 Pedagog do Ośrodka Interwencji Kryzysowej poszukiwany!
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni ogłasza nabór na stanowisko: PEDAGOG w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim” współfinansowanego ze środków UE.

W naborze mogą wziąć udział osoby, spełniając wymogi, określone w dalszej części ogłoszenia.

Ogłoszenie nie dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze.


1. Wymagania niezbędne:
1) spełnienie wymagań z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych;
2) wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika.

2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie doświadczenia w realizacji wsparcia pedagogicznego w ramach projektów współfinansowanych z EFS,
2) doświadczenie w:
a) świadczeniu porad w ramach interwencji kryzysowej;
b) pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami;
c) prowadzeniu indywidualnego i grupowego poradnictwa dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych;
d) świadczeniu usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3) odporność na stres,
4) umiejętność pracy w zespole;
5) terminowość;
6) dyspozycyjność;
7) gotowość pracy w porze nocnej
8) komunikatywność;
9) wysoka kultura osobista.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia - w terminie do dnia: 29 września 2020 r. do godziny 10:00.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko pedagog”.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 500044645.

sk