Nawigacja

Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

07.06.2021
Na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 roku będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska apelu do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Założeniem monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków jest gromadzenie informacji pozwalającej na określenie ich aktualnego stanu ochrony w kontekście zmian zachodzących na skutek różnego rodzaju antropogenicznych i naturalnych oddziaływań i prognozowanych zagrożeń, a także dotychczasowych sposobów ochrony. W przypadku siedlisk przyrodniczych chodzi tu o stan i zmiany zachodzące w zasięgu ich występowania, zajmowanej powierzchni oraz strukturze i funkcji, a w przypadku gatunków - o stan i zmiany zachodzące w ich zasięgach, wielkości i strukturze populacji oraz powierzchni i jakości siedlisk, z którymi są związane.
Więcej informacji ➡ http://siedliska.gios.gov.pl/pl/

 

sk