Nawigacja

Idealne miejsce na Twoją inwestycję !

15.11.2021
Mapa
fot. SP
Mapa
Szukasz działki inwestycyjnej ? Mamy idealne rozwiązanie!

W naszej ofercie znajdziesz działkę na wynajem długoterminowy nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje nieruchomość położona w miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia, objęta księgą wieczystą Nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmująca część działek o numerach 789/22, 789/24, 789/26 oraz część działki nr 789/20 objętej księgą wieczystą TR1O/00094635/7 wyodrębniona jako kompleks oznaczony numerem 1 o łącznej powierzchni 1,3612 ha.

Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie posiada innych zobowiązań. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi -  5 900,00 zł. Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 22 grudnia 2021 roku o godzinie 11-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Zapraszamy do udziału!