Nawigacja

Komisje Rady

Skład komisji Rady Powiatu w Bochni kadencji 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jerzy Raczyński, Piotr Bartyzel, Józef Mroczek, Beata Makowska, Robert Hołda

Komisja Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Wiesław Kukla, Piotr Bartyzel, Bernadetta Gąsiorek,Rafał Rudka, Rafał Sroka, Józef Słonina, Marek Patalita

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki
Przewodniczący: Paweł Leśniak, Jerzy Błoniarz, Małgorzata Brzegowa, Adam Korta, Dorota Palej-Maliszczak, Józef Słonina, Rafał Sroka 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Przewodniczący: Bogdan Szymczyk, Jerzy Błoniarz, Bernadetta Gąsiorek, Jerzy Łacny, Józef Radzięta, Rafał Rudka, Józef Mroczek 

Komisja Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji
Bernadetta Błoniarz, Małgorzata Brzegowa, Adam Korta, Beata Makowska, Dorota Palej-Maliszczak, Mariusz Zając, Marek Rudnik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Robert Hołda, Michał Góra, Wiesław Kukla, Jerzy Łacny, Jerzy Raczyński, Bogdan Szymczyk, Mariusz Zając