Nawigacja

Wynik konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

15.09.2021

Wynik konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi.

 

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Możliwa kwota przyznanej dotacji na 2021 r.

1.

Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice 1, 

32-064 Rudawa

76.409,00 zł