Nawigacja

Utrudnienia w dostępie do portalu WebEWID

06.12.2023

Utrudnienia w dostępie do portalu WebEWID

Informujemy, że trwają prace związane z transformacją bazy danych PZGiK powiatu bocheńskiego z układu PL-KRON86-NH do PL-EVRF2007-NH. W związku z tym w okresie od 6.12.2023 r. do 15.12.2023 r. przewidywane są utrudnienia w dostępie do portalu WebEWID - dostęp do portalu WebEWID zostanie wyłączony na czas ok. 2 dni roboczych. Szczegółowe daty wyłączenia dostępu zostaną wskazane w kolejnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że po wdrożeniu na terenie powiatu bocheńskiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH opracowania geodezyjne należy składać w obowiązującym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Operat sporządzony w ramach modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu bocheńskiego został przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr P.1201.2023.4102, a baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych powiatu bocheńskiego została uzupełniona o wyniki ww. pracy.