Nawigacja

SPROSTOWANIE

09.11.2022

SPROSTOWANIE

do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą z dnia 20.10.2022 r. i regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości powiatowej

W ogłoszeniu na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Bochnia w treści wpisano, że:

 

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje część nieruchomości gruntowych położonychw
miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia na terenie PSSAG dla których Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00092510/1 obejmującą części działek o numerach 789/22, 789/24, 789/26 oraz księgę wieczystą nr TR1O/00094635/7 obejmującą część działki  nr 789/20, które to części działek stanowią dwa kompleksy nr A i nr B bezpośrednio do siebie przylegające o łącznej powierzchni 1,3612 ha. Kompleksy można wydzierżawić odrębnie lub łącznie. Nieruchomości nie są obciążone ani też nie posiadają innych zobowiązań.

A powinno być wpisane, że:

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje część nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia na terenie PSSAG dla których Sąd Rejonowy                      w Bochni prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00092510/1 obejmującą części działek o numerach 789/24, 789/26 oraz księgę wieczystą nr TR1O/00094635/7 obejmującą część działki                       nr 789/20, które to części działek stanowią dwa kompleksy nr A i nr B bezpośrednio do siebie przylegające o łącznej powierzchni 1,3612 ha. Kompleksy można wydzierżawić odrębnie lub łącznie. Nieruchomości nie są obciążone ani też nie posiadają innych zobowiązań.

W regulaminie do przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Bochnia w treści § 1 wpisano, że:
Celem pisemnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie m. in. najwyższej kwoty rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w mieście Bochnia, oznaczonych numerami działek ewidencyjnych: 789/22, 789/24, 789/26 i 789/20.

W/w działki przeznaczone zostają do dzierżawy jako dwa kompleksy: „A” i „B” które bezpośrednio do siebie przylegają o łącznej powierzchni 1,3612 ha. Kompleksy można wydzierżawić odrębnie lub łącznie.

 

A powinno być wpisane, że:

Celem pisemnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie m. in. najwyższej kwoty rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w mieście Bochnia, oznaczonych numerami działek ewidencyjnych: 789/24, 789/26 i 789/20. W/w działki przeznaczone zostają do dzierżawy jako dwa kompleksy: „A” i „B” które bezpośrednio                do siebie przylegają o łącznej powierzchni 1,3612 ha. Kompleksy można wydzierżawić odrębnie lub łącznie.

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.