Nawigacja

Ostrzeżenie hydrologiczne

17.02.2022

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Ostrzeżenie hydrologiczne
IMiGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia o możliwym gwałtownym wzroście stanów wody.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, lokalnie do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Dodatkowo w zlewniach górskich istnieje niewielkie prawdopodobieństwo powstania zatorów lodowych.

Dotyczy obszaru Zlewni: Raby wraz ze zb. Dobczyce, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej Tarnowskiej, Ropy.

Ostrzeżenie ważne jest: od godz. 13:42 dnia 17.02.2022 do godz. 12:00 dnia 18.02.2022