Nawigacja

Ogłoszenie operat

14.07.2021

Ogłoszenie operat

Operat
fot. Operat ogłoszenie.
Operat
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Lipnica Dolna i Lipnica Murowana, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie.

Operat będzie do wglądu w pokoju nr 6 w dniach od 26 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r., w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00. Każdy, kogo dotyczą dane w projekcie operatu będzie mógł zgłaszać uwagi, pokazać ewentualne błędy i nieprawidłowości. Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów, a w szczególności właścicieli nieruchomości, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

kh