Nawigacja

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2022 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

10.02.2022

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2022 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Zarząd Powiatu w Bochni, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.

Rodzaje zadań publicznych, których dofinansowanie będzie możliwe w konkursie, przedmiot konkursów, ich zasady i tryb przeprowadzania, określa regulamin konkursów, stanowiący załącznik do ogłoszenia.