Nawigacja

Informacja o wynikach naboru

05.11.2021

Informacja o wynikach naboru

Na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej organizacje nie zgłosiły swojego przedstawiciela.