Nawigacja

DECYZJA STAROSTY BOCHEŃSKIEGO

06.09.2021

DECYZJA STAROSTY BOCHEŃSKIEGO

Na podstawie art. 34 pkt 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1856) zarządzam, co następuje:

 

 

  • 1

W związku z obniżeniem się stanów wody poniżej stanów ostrzegawczych w rzekach powiatu oraz optymistycznymi prognozami hydrometeorologicznymi o godz. 8.00 dnia 06.09.2021 r. odwołuję
pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miast i gmin powiatu bocheńskiego.

  • 2

Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu bocheńskiego zalecam poinformowanie mieszkańców                   o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego.

  • 3

Wykonanie decyzji polecam Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego                    w Bochni.