Nawigacja

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – SOSW

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67” Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni poprzez kompleksową modernizację energetyczną obiektu. Realizacja projektu zmniejszy zużycie energii przekładając się na obniżenie kosztów funkcjonowania SOSW w Bochni oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, a także obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych budynku

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67.

Zakres prac obejmuje:
- wymianę instalacji ogrzewania wraz z montażem przy grzejnikowych zaworów termostatycznych.
- docieplenie dachu i stropu nad częścią użytkową poddasza
- docieplenie ścian wewnętrznych poddasza użytkowego
- wymiana okien w piwnicach
- wymiana drzwi wejściowych
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu gruntu styropian, ścian jaskółek oraz wykonanie izolacji ścian piwnic
- naprawa instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego

Wartość projektu: 1 468 078,20 zł

Dofinansowanie: 834 894,91 zł

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021