Nawigacja

„Małopolska Chmura Edukacyjna”


Beneficjent – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Partner - Powiat Bocheński
Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa publicznej e-usługi edukacyjnej w zakresie przekazywania wiedzy uczniom w Małopolsce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii ICT. Usługa ta świadczona będzie na kilka sposobów w oparciu o infrastrukturę i narzędzia stanowiące jej elementy umożliwiające  przekazywanie wiedzy w różnych formach, np. poprzez zajęcia on-line, koła naukowe  z obszarów ogólnych jak i zawodowych dla uczniów szkół zgłoszonych do projektu przez organy prowadzące.

W Powiecie Bocheńskim, w latach 2017 - 2020 roku w Projekcie  został zaplanowany  zakup wyposażenia do pracowni mieszczących się w szkołach ponadgimnazjalnych:
Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
Zespołu Szkół Nr 3 im. ks .prof. J. Tischnera w Bochni,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie,
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni

Stworzona e-usługa będzie wykorzystywana nieodpłatnie w celu przekazywania wiedzy uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski oraz dla nauczycieli w ramach szkolenia z technik ICT. Przyczyni się do rozwoju zainteresowań,  talentów i wzrostu kompetencji kluczowych i uczniów i nauczycieli,  przy współpracy ze szkołami wyższymi.

Projekt ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich
jak komunikacja multimedialna, media społecznościowe czy dostęp do funkcjonalności Projektu z urządzeń mobilnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji.
Całkowita wartość projektu  - 60 125 481, 64 PLN
Dofinansowanie -  53 730 593,46 PLN
Wkład własny  -  5 994 892,18 PLN
Budżet Partnera (Powiat Bocheński) – 1 500 000 PLN
Wkład własny Partnera – 150 000 PLN